PROJEKT EDUKACYJNY „PRAWDA HISTORII TRWA W KAMIENIACH – ODKRYWAJMY JĄ”

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie ZSS w Olsztynie pod kierunkiem nauczycieli historii, przedmiotów humanistycznych i wychowawców przystąpili do realizacji projektu „Prawda historii trwa w kamieniach – odkrywajmy ją”. Celem projektu było zbudowanie wśród uczniów świadomości istnienia w krajobrazie kulturowym Olsztyna miejsc upamiętniających postaci i wydarzenia z historii Polski oraz Warmii i Mazur. Do projektu najaktywniej włączyły się klasy pierwsze oraz klasa II CT. Przedsięwzięcie to realizowano w następujący sposób :

- w pierwszej kolejności opracowano bazę danych związanych z miejscem upamiętnienia,

- następnie poszczególne klasy dokonały wyboru miejsc upamiętnienia,

- przygotowano trasy wycieczek krajoznawczych z zaznaczeniem konkretnych miejsc,

- wyznaczono poszczególnych uczniów do roli przewodników,

- wyznaczono konkretne osoby do opracowania prezentacji multimedialnych wykorzystanych na lekcjach historii, języka polskiego i godzin wychowawczych w różnych klasach,

- wycieczki odbyły się w kilku turach,

- klasa I AT i I BT upamiętniła miejsca i postaci historyczne związane wyłącznie z historią Olsztyna 1351-1772,

- klasa I CKT skupiła uwagę na pomnikach związanych z historią Polski 1918-1989,

- klasa II CKT opracowała trasę wycieczki związaną z historią Olsztyna i jego bohaterami w latach 1772-1918.

Po zakończeniu realizacji projektu dokonano podsumowania działań.

                                                                                                                                   (A.J.)