13 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Spotkały się osoby, które były internowane, represjonowane oraz więzione za działalność w Solidarności”.

   Podczas uroczystości można było obejrzeć film dotyczący stanu wojennego, występ artystyczny młodzieży upamiętniający powyższe wydarzenie, a także wysłuchać prelekcji Zenona Kwoki, działacza opozycji antykomunistycznej. Rozstrzygnięto również konkurs „Świadkowie Przeszłości”. Uczniowie przygotowywali filmy i prezentacje na podstawie rozmów z działaczami antykomunistycznego podziemia. W trakcie obchodów była także prezentowana wystawa o stanie wojennym.

   Organizatorami spotkania byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym „PRO-PATRIA”, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z p. Elżbietą Lechicką.

 


 

    W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 29 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Lechickiej uczestniczyli w konferencji edukacyjnej pt. „Dzieci i potomkowie twórców niepodległości”. Konferencja została zorganizowana przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty. Młodzież wysłuchała wykładów historyków IPN w Olsztynie: Krzysztofa Kierskiego - Córki Józefa Piłsudskiego w służbie Ojczyźnie, Michała Ostapiuka - Niezłomna córka generała. Historia łączniczki Wieleńskiego Okręgu Armii Krajowej - Zofii Dąb-Biernackiej i Sebastiana Nowakowskiego - Najwyższa cena. Janina i Agnieszka - córki generała Józefa Dowbora -Muśnickiego w służbie Rzeczpospolitej.

 


 

        11 listopada 2018r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w wojewódzkich obchodach 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Solidarności gdzie wysłuchano wystąpień okolicznościowych organizatorów oraz Niepodległościowego Apelu Pamięci zakończonego salwą honorową. Złożono także wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział: p. dyrektor Arkadiusz Gnoza, p. wicedyrektor Barbara Tymecka oraz Poczet Sztandarowy ZSS w Olsztynie.

 


 

   13 listopada 2018r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, na zaproszenie Prezesa Oddziału Piłsudczyków RP i Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, uczestniczyli w uroczystości patriotycznej. Była ona związana z obchodami 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 25 rocznicy powołania Związku Piłsudczyków RP w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył syn generała Kazimierza Sosnkowskiego-Piotr Sosnkowski.

 


 

   Nasi uczniowie, jak zwykle nie zawiedli i na apel o oddawaniu krwi odpowiadają bardzo chętnie i aktywnie. Rozumieją, że w ten sposób można pomóc potrzebującym i równocześnie podkreślić ważność rocznicy odzyskania niepodległości.

   Szlachetna inicjatywa cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród uczniów, ale tez wśród nauczycieli. Na szczególne uznanie zasługuje pan Szczepan Petrikowski, który od wielu lat systematycznie oddaje krew, dając tym samym wspaniały przykład do naśladowania.

   Również liczni uczniowie wyróżniają się dużym zaangażowaniem a wśród nich trzeba wymienić Kacpra Kochańskiego, Michała Domiana, Szymona Samsela,Arka Zielińskiego,Szymona Romana,Tomka Osipiuka.

   Program „100 oddań krwi na 100-lecie niepodległości” to wspaniała idea pokazująca człowieczeństwo i możliwość współuczestnictwa w przeżywaniu ważnych patriotycznych chwil.

   Akcja oddawania krwi trwa nadal, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, którzy mogą oddać krew do aktywnego w niej uczestnictwa.