Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie szkoły lub wypełnić elektronicznie na stronie naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie

https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/