OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

TECHNIKUM NR 1

 

 

Kierunek /zawód

Forma kształcenia

Język obcy

Ilość oddziałów

Liczba wolnych miejsc

technik pojazdów samochodowych

dz / 4

angielski, niemiecki

2

60

technik spedytor

dz / 4

angielski, niemiecki

1

30

technik transportu kolejowego

dz / 4

angielski, niemiecki

1

30

technik budownictwa kolejowego

dz / 4

angielski, niemiecki

1

30

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Kierunek /zawód

Forma kształcenia

Język obcy

Ilość oddziałów

Liczba wolnych miejsc

mechanik pojazdów samochodowych

dz / 3

angielski

1

30

elektromechanik pojazdów samochodowych

dz / 3

angielski

1

30

kierowca mechanik

dz / 3

angielski

1

30

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

TECHNIKUM NR 1

 

 

Kierunek /zawód

Forma kształcenia

Język obcy

Ilość oddziałów

Liczba wolnych miejsc

technik pojazdów samochodowych

dz / 5

angielski, niemiecki

2

60

technik spedytor

dz / 5

angielski, niemiecki

1

30

technik transportu kolejowego

dz / 5

angielski, niemiecki

1

30

technik budownictwa kolejowego

dz / 5

angielski, niemiecki

1

30

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Kierunek /zawód

Forma kształcenia

Język obcy

Ilość oddziałów

Liczba wolnych miejsc

mechanik pojazdów samochodowych

dz / 3

angielski

1

30

elektromechanik pojazdów samochodowych

dz / 3

angielski

1

30

kierowca mechanik

dz / 3

angielski

1

30

 

 

  • Zarządzenie WM Kuratora Oświaty

 - Zarządzenie numer 5

 - Zarządzenie numer 6

 

Harmonogram rekrutacji

 - Załącznik do zarządzenia nr 5

 - Załącznik do zarządzenia nr 6

 

Zasady i kryteria rekrutacji do Technikum nr 1

 

         - dla absolwentów szkoły podstawowej

         - dla absolwentów gimnazjum

 

Zasady i kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

 

         - dla absolwentów szkoły podstawowej

         - dla absolwentów gimnazjum

 

Prowadzimy rekrutację elektroniczną:

 

https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów gimnazjów

https://ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów szkół ponadpodstawowych