www.ko.olsztyn.pl/          Kuratorium Oświaty w Olsztynie

www.motoklub.olsztyn.pl  MOTOKLUB Olsztyn

www.olsztyn.eu              Miasto Olsztyn

www.koweziu.edu.pl       Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.odn.olsztyn.pl        Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

www.wmodn.olsztyn.pl   Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

www.oke.lomza.pl          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

www.cke.edu.pl            Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.ore.edu.pl             Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.men.gov.pl            Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.ppp3.olsztyn.pl      Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3