Plan rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

       
           

Technika

       

Nazwa szkoły

Zawód

Rekrutacja na rok szkolny 2019 /2020

liczba oddziałów i uczniów

 

PO

Planowany
(oddz.)

Proponowana ilość uczniów w oddziale

ilość uczniów
- razem-

 

Technikum

 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie

technik pojazdów samochodowych

G

2

30

60

 

SP

2

30

60

 

technik spedytor

G

1

30

30

 

SP

1

30

30

 

technik transportu kolejowego

G

1

30

30

 

SP

1

30

30

 

technik budownictwa kolejowego

SP

1

30

30

 

G

1

30

30

 

SP

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

Razem

10

240

300

 
             

Branżowe Szkoły I stopnia

         

Nazwa szkoły

Zawód

Rekrutacja na rok szkolny 2019 /2020

liczba oddziałów i uczniów

 

Planowana
(oddz.)

Proponowana ilość uczniów w oddziale

ilość uczniów
- razem-

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Samochdowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie

mechanik pojazdów samochodowych

G

1

30

30

 

SP

1

30

30

 

elektromechanik pojazdów samochodowych

G

1

30

30

 

SP

1

30

30

 

kierowca-mechanik

G

1

30

30

 

SP

1

30

30

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

G

 

SP

 

Razem

6

180

180

 

Uwagi: