PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019


L.p.

ZAMIERZENIA

OPIS PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

BIEŻĄCA REALIZACJA

NADZÓR

1.

Spotkanie informacyjne, opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Omówienie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z organami szkoły i przedstawienie inicjatyw młodzieży na bieżący rok szkolny

IX.2018r.

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

2.

Wybory na przedstawiciela do Parlamentu Młodzieży

Wybory zgodnie z regulaminem Samorządu i zasadami demokracji

IX.2018r.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego

M. Kazin

3.

Podniesienie poziomu czytelnictwa i promowanie dobrej książki

Zorganizowanie konkursu czytelnictwa we współpracy z biblioteką szkolną

Cały rok

Uczniowie ZSS

A. Jasińska

W. Kowalska A. Walesiak Nauczycie-le biblioteki

4.

Akcje charytatywne : zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci; zbiórka odzieży zimowej na rzecz bezdomnych, ufundowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin, wolontariat na oddziale hematologii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, zorganizowanie kiermaszu ciast, z którego dochód przeznaczymy na szczytne cele

Cały rok

Okazjonalnie

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego i przedstawiciele klas

O. Prusak

M. Kazin

A. Jasińska

5.

Obchody związane ze 100-leciem Niepodległości Polski

Montaż słowno – muzyczny, film patriotyczny, akcja „100 krwiodawców na 100-lecie”, zorganizowanie dnia „Jestem Polakiem”, konkursy historyczne  

Cały rok

J.w.

Samorząd Uczniowski

6.

Mikołajki

Przebranie ucznia w strój Mikołaja i rozdawanie prezentów, wspólne ubieranie choinki

6.XII.2018r.

7.

Jasełka

Pomoc w zorganizowaniu przedstawienia

17-21.XII.2018r

Osoby uczestniczące w przedstawieniu

Nauczyciele religii i Samorząd

8.

Konkursy przedmiotowe

Przygotowywanie co 2 tygodnie konkursu przedmiotowego

2 razy w miesiącu

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

9.

Walentynki

Sprzedaż serduszek, życzenia walentynkowe

14.II.2019r

Uczniowie Samorządu

Samorząd Uczniowski

10.

Audycje promujące zdrowy styl życia, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i agresji

Zaproszenie osób z „MONARU”, dietetyka, psychologa i przedstawiciela służb mundurowych - pogadanka ze specjalistami

Cały rok

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

J. Prusak

A. Walesiak

11.

8 marca – Dzień Kobiet

Symboliczne kwiaty dla miłych Pań

8.III.2019r.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

12.

Święto Szkoły

Przygotowanie uroczystości związanych ze świętem szkoły

Maj

Samorząd Uczniowski

A. Jasińska

13.

Promocja szkoły

Zachęcanie uczniów gimnazjum do nauki w ZSS w Olsztynie poprzez plakaty, ulotki, informacje w prasie i na stronie internetowej, zorganizowanie Dni Otwartych ZSS

Kwiecień - maj

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

Przedstawiciele Komisji Promocji

14.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym (mieszkańcami budynków wokół szkoły)

Pomoc osobom niepełnosprawnym, zapraszanie mieszkańców na spotkania z młodzieżą

Cały rok

Przedstawiciele poszczególnych klas

A. Jasińska

15.

Rozwijanie zainteresowań i pasji motoryzacyjnych uczniów oraz rozbudzanie patriotycznych postaw

Organizacja wystaw samochodów i motocykli, współpraca z kierowcami rajdowymi z naszego województwa, angażowanie młodzieży do udziału w uroczystościach rocznicowych

Cały rok

Przedstawiciele poszczególnych klas

A. Jasińska