Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017
 w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie
 

 


 

L.p.

ZAMIERZENIA

OPIS PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

BIEŻĄCA REALIZACJA

NADZÓR

1.

Apel informacyjny w sprawie regulaminu Samorządu Uczniowskiego i planu pracy SU

Omówienie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z organami szkoły i przedstawienie inicjatyw młodzieży na bieżący rok szkolny

IX.2016r.

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

2.

Wybory na przedstawiciela do Parlamentu Młodzieży

Wybory zgodnie z regulaminem Samorządu i zasadami demokracji

IX.2016r.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego

K. Żuk

D. Foks    

3.

Upowszechnianie wśród młodzieży podniesienia poziomu czytelnictwa i promowanie dobrej książki

Zorganizowanie konkursu czytelnictwa we współpracy z biblioteką szkolną

Cały rok

Uczniowie ZSS

A. Jasińska

K. Żuk

Nauczycie-le biblioteki

4.

Akcje charytatywne : zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci; zbiórka odzieży zimowej na rzecz bezdomnych i ufundowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin

 

Cały rok

Okazjonalnie

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego i przedstawiciele klas

D. Foks

J. Fenik

A. Jasińska

5.

Mikołajki

Przebranie ucznia w strój Mikołaja i rozdawanie prezentów, wspólne ubieranie choinki

7.XII.2016r.

J.w.

K. Żuk

M. Pladzyk

6.

Jasełka

Pomoc w zorganizowaniu przedstawienia

18-22.XII.2016r

Osoby uczestniczące w przedstawieniu

Nauczyciele religii i Samorząd

7.

Konkursy przedmiotowe

Przygotowywanie co 2 tygodnie konkursu przedmiotowego

2 razy w miesiącu

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

8.

Walentynki

Sprzedaż serduszek, życzenia walentynkowe

14.II.2017r

Uczniowie Samorządu

Samorząd Uczniowski

9.

Audycje promujące zdrowy styl życia, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i agresji

Zaproszenie osób z „MONARU”, dietetyka, psychologa i przedstawiciela służb mundurowych - pogadanka ze specjalistami

Cały rok

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

M. Lasota

W. Wysocki

10.

8 marca – Dzień Kobiet

Symboliczne kwiaty dla miłych Pań

8.III.2017r.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

11.

Święto Szkoły

Przygotowanie uroczystości związanych ze świętem szkoły

Maj

Samorząd Uczniowski

A. Jasińska

12.

Promocja szkoły

Zachęcanie uczniów gimnazjum do nauki w ZSS w Olsztynie poprzez plakaty, ulotki, informacje w prasie i na stronie internetowej

Kwiecień - maj

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

Przedstawiciele Komisji Promocji

13.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym (mieszkańcami budynków wokół szkoły)

Pomoc osobom niepełnosprawnym, zapraszanie mieszkańców na spotkania z młodzieżą

Cały rok

Przedstawiciele poszczególnych klas

A. Jasińska

14.

Rozwijanie zainteresowań i pasji motoryzacyjnych uczniów oraz rozbudzanie patriotycznych postaw

Organizacja wystaw samochodów i motocykli, współpraca z kierowcami rajdowymi z naszego województwa, angażowanie młodzieży do udziału w uroczystościach rocznicowych

Cały rok

Przedstawiciele poszczególnych klas

A. Jasińska