Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz  Technikum nr 1 biorą udział w warsztatach i konferencjach kształtujących postawy przedsiębiorczei rozwijających zainteresowania, takich jak: "Banki w akcji", "Zarządzanie firmą". Zdobyte tam umiejętności i wiadomości mogą wykorzystać w konkursach. 16 uczniów Samochodówki przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu "Zarządzanie firmą".Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych organizowane przez Woj. Urząd Pracy na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego były okazją dla uczniów klasy IV AT do wzięcia udziału w dyskusji moderowanej, w której uczestniczyli też doradcy EURES z krajów UE. Tematem dyskusji były warunki życia, nauki i pracy za granicą.W kwietniu  nasi uczniowie wezmą udział w warsztatach i konferencji "Mądry wybór - dobra szkoła- ciekawa praca", organizowanej przez Urząd Pracy, mającej na celu popularyzację poradnictwa zawodowego, która pomoże młodym ludziom świadomie planować karierę zawodową.

przedsiebiorczy3
przedsiebiorczy2
przedsiebiorczy1
przedsiebiorczy4

W licznym gronie uzdolnionych uczniów z naszego regionu, którzy uzyskali stypendia za wysokie wyniki w nauce znaleźli się także dwaj uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie.
Artur Kocenko, uczeń kl. 3DT Technikum nr 1 otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów za średnią ocen 5,35.
Łukasz Anuszewski, uczeń kl. 3BT Technikum nr 1 otrzymuje Stypendium dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w ramach samorządowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za średnią ocen 5,12.

14. 04. 2011r. w ramach zajęć na pracowni montażu i demontażu nadwozia klasa 2 ZA Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 pod opieką p. T. Matyjasa odwiedziła stację naprawy i obsługo MIR-WiT TOYOTA w Olsztynie.

IMGP0854
IMGP0856
IMGP0861
IMGP0865
IMGP0857
IMGP0859
IMGP0855
IMGP0858

21 października 2011r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie brała udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 66 rocznicy istnienia szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Ta rocznica w sposób wyjątkowy wiąże się z historią Zespołu Szkół Samochodowych, spadkobiercy i kontynuatora tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego- pierwszej szkoły technicznej na Warmii i Mazurach utworzonej po II wojnie światowej. W dniu 21 października 2011r. jubileusz 60-lecia obchodził także Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, szkoła, której historia i korzenie są ściśle związane  z Zespołem Szkół Samochodowych w Olsztynie, bowiem w 1951r. Państwowe Liceum Komunikacyjne podzielono na trzy odrębne szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum Kolejowe, Technikum Samochodowe.

DSCF0025
DSCF0030
DSCF0022
DSCF0027
DSCF0038
szkolnictwo1
DSCF0019
DSCF0033
DSCF0036
DSCF0031

 

W ramach działalności Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela 10 marca 2011 r. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyli w spotkaniu przygotowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Młodzież "samochodówki" miała możliwość zapoznania się z pracą Straży Pożarnej i warunkami podjęcia pracy zawodowej w tej służbie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. 2 DT i 4 AT.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. E. Lechicka, p. M. Katulski.