Samochodówka w ogólnopolskim projekcie

ZSS bierze udział w ogólnopolskim projekcie, którego pomysłodawcą jest firma Hella Polska. Patronat sprawuje nad nim Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów i miesięcznik "Serwis Motoryzacyjny". Celem projektu jest wspieranie placówek edukacyjnych w kształceniu uczniów. W ramach projektu zorganizowano również konkurs, do którego przystąpiło 21 uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 1. Najlepszy uczeń w r. szk. 2012/2013 będzie uczestniczył w wycieczce szkoleniowej do zakładu produkcyjnego firmy Hella, znajdującego się na terenie Niemiec. Ponadto dziesięciu najlepszych uczniów wyłonionych w ramach konkursu otrzyma nagrody rzeczowe.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz  Technikum nr 1 biorą udział w warsztatach i konferencjach kształtujących postawy przedsiębiorczei rozwijających zainteresowania, takich jak: "Banki w akcji", "Zarządzanie firmą". Zdobyte tam umiejętności i wiadomości mogą wykorzystać w konkursach. 16 uczniów Samochodówki przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu "Zarządzanie firmą".Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych organizowane przez Woj. Urząd Pracy na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego były okazją dla uczniów klasy IV AT do wzięcia udziału w dyskusji moderowanej, w której uczestniczyli też doradcy EURES z krajów UE. Tematem dyskusji były warunki życia, nauki i pracy za granicą.W kwietniu  nasi uczniowie wezmą udział w warsztatach i konferencji "Mądry wybór - dobra szkoła- ciekawa praca", organizowanej przez Urząd Pracy, mającej na celu popularyzację poradnictwa zawodowego, która pomoże młodym ludziom świadomie planować karierę zawodową.

przedsiebiorczy4
przedsiebiorczy3
przedsiebiorczy1
przedsiebiorczy2

21 października 2011r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie brała udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 66 rocznicy istnienia szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Ta rocznica w sposób wyjątkowy wiąże się z historią Zespołu Szkół Samochodowych, spadkobiercy i kontynuatora tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego- pierwszej szkoły technicznej na Warmii i Mazurach utworzonej po II wojnie światowej. W dniu 21 października 2011r. jubileusz 60-lecia obchodził także Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, szkoła, której historia i korzenie są ściśle związane  z Zespołem Szkół Samochodowych w Olsztynie, bowiem w 1951r. Państwowe Liceum Komunikacyjne podzielono na trzy odrębne szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum Kolejowe, Technikum Samochodowe.

DSCF0033
DSCF0036
szkolnictwo1
DSCF0027
DSCF0038
DSCF0031
DSCF0030
DSCF0025
DSCF0019
DSCF0022

 

W licznym gronie uzdolnionych uczniów z naszego regionu, którzy uzyskali stypendia za wysokie wyniki w nauce znaleźli się także dwaj uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie.
Artur Kocenko, uczeń kl. 3DT Technikum nr 1 otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów za średnią ocen 5,35.
Łukasz Anuszewski, uczeń kl. 3BT Technikum nr 1 otrzymuje Stypendium dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w ramach samorządowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za średnią ocen 5,12.

14. 04. 2011r. w ramach zajęć na pracowni montażu i demontażu nadwozia klasa 2 ZA Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 pod opieką p. T. Matyjasa odwiedziła stację naprawy i obsługo MIR-WiT TOYOTA w Olsztynie.

IMGP0855
IMGP0854
IMGP0859
IMGP0856
IMGP0857
IMGP0858
IMGP0861
IMGP0865