Nasza szkoła systematycznie współpracuje ze znanymi firmami samochodowymi. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie regularnie udają się do wybranych firm. W ten sposób doskonalą swoje umiejętności praktyczne w szkole i poza nią. Tym razem uczniowie Samochodówki byli gośćmi firmy „Palmowski – Olsztyn”

 

         
           W dniu 9 października 2013 roku w Centrum Konferencyjnym UWM w Kortowie odbyły się Młodzieżowe Targi Pracy
organizowane przez OHP w Olsztynie. Udział w targach wzięły dwie klasy czwarte ZSS: kl. IV BT pod opieką
p. mgr inż. Zdzisława Gadka oraz kl. IV CT pod opieką  p. mgr inż. Małgorzaty Prus.
 

 

27 września 2012r. w Warmińsko-Mazurskim Urzedzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się Wojewódzkie Targi Pracy OHP. Jedną z propozycji przewidzianych w programie była możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

Z zaproszenia skorzystały liczne grupy uczniów, w tym uczniowie kl. IV BT i IV CT  Technikum nr 1. Uczniowie na warsztaty udali się z p. M. Zienkiewicz i p. I. Krakowską. Warsztat pt. "Myślę niesztampowo" miał na celu rozwój takich kompetencji jak umiejętność przełamywania schemató myślowych i wyjścia poza typowe rozwiązania.

Oprócz warsztaów można było zapoznać się z ofertami prezentowanymi przez ok 40 wystawców, pracodawców, placówki oświatowe, poradnie, instytucje rynku pracy.

27 marca 2013r. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  we współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych zorganizowali II Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem ,,Mądry wybór - dobra szkoła - ciekawa praca".  Inicjatywa ta ma na celu spopularyzowanie poradnictwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej młodzieży. W trakcie II Młodzieżowego Dnia z Doradcą Zawodowym odbyła się konferencja dla szkolnych doradców zawodowych. Udział w niej wzięli A. Jarosz , M. Zienkiewicz , A. Ogiński. Odbyły się też warsztaty dla uczniów, w których udział wzięło 15 osób. 12 kwietnia młodzież ZSS wzięła udział w ,,V Nowoczesnej Giełdzie Pracy", której organizatorami są Warmińsko- Mazurska Komenda OHP , OSW , Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Miejski Urząd Pracy. Uczniowie mogli, w tym czasie skorzystać z interesujących warzsztatów.

Klasa 4AT brała udział w zajęciach na temat ,, Moja Kariera w moich rękach". Opiekunem była p. I. Kraskowska.

Klasa 4CT w zajęciach na temat ,, Jak skutecznie szukać pracy" -opiekunem był p. A.Ogiński.

Natomiast w konferencji pt. "Potrzeby współczesnego rynku pracy a wykształcenie i możliwości absolwentów" wzięła udział p. M. Zienkiewicz alt

Samochodówka w ogólnopolskim projekcie

ZSS bierze udział w ogólnopolskim projekcie, którego pomysłodawcą jest firma Hella Polska. Patronat sprawuje nad nim Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów i miesięcznik "Serwis Motoryzacyjny". Celem projektu jest wspieranie placówek edukacyjnych w kształceniu uczniów. W ramach projektu zorganizowano również konkurs, do którego przystąpiło 21 uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 1. Najlepszy uczeń w r. szk. 2012/2013 będzie uczestniczył w wycieczce szkoleniowej do zakładu produkcyjnego firmy Hella, znajdującego się na terenie Niemiec. Ponadto dziesięciu najlepszych uczniów wyłonionych w ramach konkursu otrzyma nagrody rzeczowe.