W dniu 30.05.2016 roku klasa 1ST pod opieką p. B. Borowskiej i 1ZE pod opieką p. J. Świdzińskiej w ramach edukacji ekologicznej udały się do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego. Uczniowie na miejscu wysłuchali krótkiego wprowadzenia, szczególnie zostali uwrażliwieni na właściwy sposób segregowania odpadów oraz mogli zobaczyć z bliska, jak on wygląda. Młodzież również przekonała się, że bardzo ważne jest bespośrednio dla zdrowia każdego z nas, właściwe obchodzenie się z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi dla środowiska.