W lutym najstarsze klasy Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 brały udział w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi. Natomiast w marcu młodzież uczestniczyć będzie w "VII Nowoczesnej Giełdzie Pracy", która odbędzie się  na terenie OLsztyńskiej Szkoły Wyższej. Uczniowie  wezmą też udział w panelu dyskusyjnym, który poświęcony jest motoryzacji.