23 maja 2018 roku w Parku Naukowo – Technologicznym w Olsztynie odbył się finał kolejnej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Każdego roku olsztyńskie szkoły techniczne typują pracodawcę, który w sposób szczególny angażuje się we współpracę z placówką w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego. Wyróżnienia przyznawane są w różnych branżach.

W tym roku w branży mechanicznej „samochodówka” wyróżniła firmę MIBO z Olsztyna, autoryzowanego dealera sprzedaży i serwisu pojazdów marki OPEL i CHEVROLET. Na uroczystym wręczeniu wyróżnień obecni byli przedstawiciele ZSS – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Po wręczeniu nagród pracodawcom można było skosztować smakołyków przygotowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych.

Wyróżnionym pracodawcom gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!!!

 


 

      18 października 2017r. młodzież klas czwartych technikum i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień Narodowych Sił Zbrojnych w Olsztynie. Na spotkaniu zaprezentowano możliwości podjęcia pracy w służbie wojskowej, wymagania i korzyści wynikające z tej służby, a także cechy osobowości potencjalnych kandydatów.

Scan0003

     W roku szkolnym 2016/2017 młodzież ZSS uczestniczy w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi. Uczniowie dowiadują się  jak zwiększyć swoją motywację do działania,  poznają podstawy prawa pracy, pozytywne techniki komunikacji, różne sposoby i techniki umożliwiające opanowanie stresu.

    Uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wzięli udział w projekcie "Monitorowanie losów absolwentów - pierwsza runda". Projekt realizowany jest na zlecenie MEN i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca nad projektem polegała na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych, wspomaganych komputerowo, z wylosowanymi uczniami ostatnich klas. Celem badań jest stworzenie raportu o sytuacji zawodowej absolwentów i dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. W podziękowaniu za udział i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano dla uczniów upominki, a dla szkoły zestawy sportowe.

       W dniu 15.11.2016r. siedemnastu uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 uczestniczyło w wycieczce do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie kolejnej już grupy uczniów z procesem technologicznym montażu samochodów VW CADDY i VW TRANSPORTER w zakładzie VW z siedzibą w Antoninku. Po zwiedzeniu zakładu grupa pojechała do Gniezna, które zwiedzała z przewodnikiem. Po krótkim odpoczynku i obiedzie zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami wrócili do Olsztyna. Opiekę nad uczniami sprawowali pan Wojciech Pacyga i pan Tadeusz Pilecki.