Uczniowie ZSS wzięli udział w Projekcie „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczniowie klasy 2 ST Katarzyna Dumkiewicz, Liwia Bańkowska, Hubert Mirowski oraz Jakub Skwarko uzyskali najlepsze wyniki w szkolnym etapie Turnieju Przedsiębiorczości i reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie. Odbył się on 25.04.2019 r. w Bibliotece UWM. Uczestnicy zmagali się z trudami prowadzenia własnego biznesu w międzyszkolnej rozgrywce gry symulacyjnej on-line. Nasi uczniowie zajęli 7 miejsce. W przerwie odbyły się również spotkania z przedstawicielami biznesu, w czasie których młodzież usłyszała wiele cennych wskazówek dotyczących rozwoju własnej firmy, jej prezentacji i wprowadzania na rynek. Kolejnego dnia tj. 26.04.2019 r. miał miejsce cykl trzech warsztatów interaktywnych na temat różnych aspektów przedsiębiorczości.

 


   23 maja 2018 roku w Parku Naukowo – Technologicznym w Olsztynie odbył się finał kolejnej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Każdego roku olsztyńskie szkoły techniczne typują pracodawcę, który w sposób szczególny angażuje się we współpracę z placówką w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego. Wyróżnienia przyznawane są w różnych branżach.

W tym roku w branży mechanicznej „samochodówka” wyróżniła firmę MIBO z Olsztyna, autoryzowanego dealera sprzedaży i serwisu pojazdów marki OPEL i CHEVROLET. Na uroczystym wręczeniu wyróżnień obecni byli przedstawiciele ZSS – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Po wręczeniu nagród pracodawcom można było skosztować smakołyków przygotowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych.

Wyróżnionym pracodawcom gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!!!

 


 

      18 października 2017r. młodzież klas czwartych technikum i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień Narodowych Sił Zbrojnych w Olsztynie. Na spotkaniu zaprezentowano możliwości podjęcia pracy w służbie wojskowej, wymagania i korzyści wynikające z tej służby, a także cechy osobowości potencjalnych kandydatów.

Scan0003

    Uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wzięli udział w projekcie "Monitorowanie losów absolwentów - pierwsza runda". Projekt realizowany jest na zlecenie MEN i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca nad projektem polegała na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych, wspomaganych komputerowo, z wylosowanymi uczniami ostatnich klas. Celem badań jest stworzenie raportu o sytuacji zawodowej absolwentów i dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. W podziękowaniu za udział i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano dla uczniów upominki, a dla szkoły zestawy sportowe.

     W roku szkolnym 2016/2017 młodzież ZSS uczestniczy w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi. Uczniowie dowiadują się  jak zwiększyć swoją motywację do działania,  poznają podstawy prawa pracy, pozytywne techniki komunikacji, różne sposoby i techniki umożliwiające opanowanie stresu.

       W dniu 15.11.2016r. siedemnastu uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 uczestniczyło w wycieczce do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie kolejnej już grupy uczniów z procesem technologicznym montażu samochodów VW CADDY i VW TRANSPORTER w zakładzie VW z siedzibą w Antoninku. Po zwiedzeniu zakładu grupa pojechała do Gniezna, które zwiedzała z przewodnikiem. Po krótkim odpoczynku i obiedzie zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami wrócili do Olsztyna. Opiekę nad uczniami sprawowali pan Wojciech Pacyga i pan Tadeusz Pilecki.

W dniu 30.05.2016 roku klasa 1ST pod opieką p. B. Borowskiej i 1ZE pod opieką p. J. Świdzińskiej w ramach edukacji ekologicznej udały się do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego. Uczniowie na miejscu wysłuchali krótkiego wprowadzenia, szczególnie zostali uwrażliwieni na właściwy sposób segregowania odpadów oraz mogli zobaczyć z bliska, jak on wygląda. Młodzież również przekonała się, że bardzo ważne jest bespośrednio dla zdrowia każdego z nas, właściwe obchodzenie się z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi dla środowiska.