Szanowni kandydaci!
 

   Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zapraszamy Was więc do znanej olsztyńskiej Samochodówki, szkoły z wieloletnimi tradycjami. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i  przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych pasji.

   Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu. Umożliwiamy też naszym uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.

   W szkole realizowany jest projekt "Do pracy z kwalifikacjami", w ramach którego odbywają się kursy spawalnicze metodami TIG/MAG i inne oraz realizowane są praktyki zawodowe czy staże. Uczniowie uczęszczają na różnorodne kursy i szkolenia, np.: kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania, szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych kategorii E. Uczniowie wyjeżdżają na targi motoryzacyjne do Ostródy, Poznania oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Niemiec. Zwiedzają fabryki samochodów w Polsce i Europie. Nasza szkoła dostosowała swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Najnowsze badania wskazują, że w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim mechanicy pojazdów samochodowych, elektromechanicy, spedytorzy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ brakuje fachowców o takich właśnie kwalifikacjach. Ciągły rozwój motoryzacji, coraz większa popularność motocykli i skuterów oraz zmiany w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że obserwujemy duże zapotrzebowanie na specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W niektórych zawodach natomiast wszyscy obserwujemy luki pokoleniowe, brakuje młodych, nowych kadr, które mogłyby zastąpić starszych pracowników. Dotyczy to szczególnie transportu kolejowego. Nasza szkoła idzie z duchem czasu i otwiera takie kierunki kształcenia, które mają tę lukę wypełnić i spełnić oczekiwania pracodawców.

   Partnerami szkoły w kształceniu są: Mercedes -Benz Auto Idea, Renault, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przewoźników, DBK, Przewozy Regionalne, Polskie Linie Kolejowe.

 

                                    Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.
 

 

PLAN REKRUTACJI 2020/2021

 

TECHNIKUM NR 1

KIERUNEK

 

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

technik pojazdów samochodowych
o profilu -elektromechanik pojazdów samochodowych

 

angielski, niemiecki

1

30

30

technik pojazdów samochodowych
o profilu -mechanik pojazdów samochodowych 
  angielski, niemiecki 1 30 30

technik spedytor

 

angielski, niemiecki

1

30

30

           
technik transportu kolejowego   angielski, niemiecki 1 30  30
           

technik budownictwa kolejowego

 

angielski, niemiecki

1

 30

 30

           

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

KIERUNEK

 

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

mechanik pojazdów samochodowych

 

angielski

1

30

30

           

elektromechanik pojazdów samochodowych

 

angielski

1

30

30

 blacharz samochodowy   angielski 1 30 30

 kierowca-mechanik

 

angielski 

1

 30

30

 lakiernik samochodowy   angielski 1 30 30
 
 
 
 
 
Technikum Nr 1 
 
 
 

 technik pojazdów samochodowych

    Technikum Nr 1 kształci w cyklu 4 i 5 letnim w zawodzie technik pojazdów samochodowych, który nie tylko umożliwia rozwój motoryzacyjnych zainteresowań, ale przede wszystkim daje gwarancję interesującej pracy.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:

-- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  albo
obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


-- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych i jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.
    W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy w nowoczesnych i doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes-Benz i Renault. Szkoła współpracuje również ze znanymi firmami samochodowymi oraz Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności także w czasie praktyk zawodowych, które trwają cztery tygodnie i odbywają się w renomowanych firmach samochodowych. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu uczniów i pogłębianiu ich wiedzy na temat motoryzacji służą różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. Szkoła realizuje także różnorodne projekty. Od kilku lat uczniowie ZSS biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Świecimy przykładem" i doskonalą swoje umiejętności z zakresu oświetlenia i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz układów termicznych. Efektem współpracy naszej szkoły z firmą HELLA Polska jest udział uczniów w corocznych konkursach oraz wyjazdach szkoleniowych do Warszawy czy Lippstadt. Swoje pasie uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Umiejętności oraz zainteresowania uczniowie mogą rozwijać też w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy.
   O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach z wiedzy technicznej i samochodowej.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DSC02212
DSC_0501
DSC_0580
DSC03930
P6040096
DSC_0543
DSC_0544
DSC_0515
DSC_0288
DSC_0429
P6040171
DSC_0507
DSC03847
P6040109
DSC_0504
DSC03868
DSC_0503
P6040094
DSC_0549
P6040120
P6040055
DSC_0512
DSC_0539
DSC_0538

 


technik spedytor
 

    Zawód technika spedytora cieszy się coraz większą popularnością w kraju i poza jego granicami i zapewnia duże możliwości na rynku pracy, ponieważ technicy spedytorzy są obecnie poszukiwanymi pracownikami. Wiąże się on z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi z całego świata.Zawód ten łączy transport, negocjacje, marketing, zarządzanie działalnością spedycyjną, przewozy międzynarodowe. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy itd. Celem pracy spedytora jest organizacja przewozu towarów w kraju i za granicą. Do zadań spedytora należy też m.in. poszukiwanie klientów, negocjowanie ceny za usługę, rozliczenie usługi, wypełnienie dokumentacji, organizacja odpraw celnych, ubezpieczenie towaru, opracowanie materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów. Praca ta wymaga umiejętności obsługi komputera, urządzeń biurowych, umiejętności korzystania z Internetu i biegłego posługiwania się językiem obcym. Spedytor powinien wyróżniać się również umiejętnością nawiązywania kontaktów, umiejętnością podejmowania decyzji, negocjacji, zdolnościami organizacyjnymi. Do wykonywania tych zadań uczniowie przygotowywać się będą w czasie różnorodnych zajęć zawodowych teoretycznych, zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w czasie praktyk zawodowych, które odbywać się będą w renomowanych firmach.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwiajać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła umożliwia też uczniom udział w interesujących projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.

Po zdobyciu kwalifikacji:

---organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
    Absowent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

sp6
sp
sp5
sp2
sp7
sp4
sp3

 

 

 

technik transportu kolejowego

Spot

    Zawód technika transportu kolejowego jest zawodem nowym i umożliwia pracę w nowoczesnych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach, zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, manewrowego, konduktora, kasjera biletowo-bagażowego, kierownika pociągu, dyspozytora. Dobrzy uczniowie, deklarujący chęć pracy na kolei otrzymują stypendia:

II klasa - 250 zł miesięcznie

III klasa - 350 zł miesięcznie

IV klasa - 450 zł miesięcznie

Pracownik otrzymuje bezpłatne przejazdy, a jego rodzina 80% zniżki na przejazdy środkami transportu kolejowego oraz raz w roku bilet międzynarodowy na przejazdy po Europie. Dodatkowo może liczyć na bardzo dobrą opiekę socjalną, np. 80% dofinansowania do wczasów, deputat węglowy, nagrody motywacyjne i za długoletnią pracę.

   Trzeba przypomnieć, że obecnie na rynku pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nasza szkoła odpowiada na potrzeby pracodawców, którzy pragną zatrudnić nowych pracowników, przygotowanych do obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.

   Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

   Partnerami szkoły w kształceniu uczniów są Polskie Linie Kolejowe i Przewozy Regionalne. Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

 

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji :

---organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

---planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

otrzymuje tytuł technika transportu kolejowego i będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunku ruchu,

-obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,

-nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,

-planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem,

-przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,

-zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła umożliwia też uczniom udział w interesujących projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

33226196_XXL
071813_620
maxresdefault
31090 advantech_top
eu07-1514_intermodal_fot_mikolaj_manowski

 

 

 Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1

 

 

elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych
 
 

    Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 kształci w cyklu 3-letnim w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych

Zawody te umożliwiają połączenie pracy z pasją. Absolwenci mogą m.in. przeprowadzać renowację aut, tuning pojazdów, mogą brać udział w rajdach samochodowych.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji :

mechanik pojazdów samochodowych
--- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych
--- obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


jest gotowy do podjęcia pracy w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej i daje podstawy do dalszego kształcenia się.
W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych, w firmie Mercedes-Benz Auto Idea lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników. Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz MPK. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu młodzieży i doskonaleniu jej umiejętności służą też różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. pogłębiając swoją wiedzę na temat motoryzacji. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień, co zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy.
    O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

podstawa programowa kształcenia w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

DSC_4285
DSC_4321
DSC_4346
DSC_4275
DSC_4281
DSC_4331
DSC_4270
DSC_4278
DSC09286
DSC_4297
DSC_4343
DSC_4326

 

kierowca mechanik

   Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych, sprawdzonych firmach na terenie Olsztyna, województwa warmińsko-mazurskiego i w firmach na terenie całego kraju m.in. na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych, ponieważ ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy. Wiąże się on z podróżami po świecie, poznawaniem ciekawych miejsc, korzystaniem z programu wycieczek w przypadku zatrudnienia w branży turystycznej. Kierowca mechanik organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożrowej, ochrony środowiska, planuje optymalną trasę przejazdu, kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia, prowadzi dokumentację przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

   Absolwent po zdobyciu kwalifikacji  - eksploatacja środków transportu drogowego  otrzymuje tytuł kierowcy mechanika i jest gotowy do podjęcia pracy. Absolwent szkoły po potwierdzeniu tej kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  - organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu i daje podstawy do dalszego kształcenia się, uczy planowania kariery zawodowej, wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, która jest warunkiem zdobycia prawa jazdy kategorii C. Przygotowanie to jest bezpłatne. Szczególny nacisk kładziemy też na naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo. W celu realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze znanymi firmami samochodowymi. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy (młodociani pracownicy).

Aktywizowaniu młodzieży i doskonaleniu jej umiejętności służą też różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. pogłębiając swoją wiedzę na temat motoryzacji. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień, co zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy.
    O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Po zdobyciu kwalifikacji:

--- eksploatacja środków transportu drogowego

absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-prowadzenia pojazdów samochodowych,

-wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,

-prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,

-wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

-oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie KIEROWCA MECHANIK

0001ZARGW66DACVD-C116-F4
1506554
18ffc2aae2a5a1-480-287-0-0-3961-2376
03b56a140f18f656a185a1e3e162a1ef
kierowcaa
1006817-jak-warsztat-to-tyl.640
 


                  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz naszą szkołę.