MG.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent kursu jest gotowy do podjęcia pracy w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych, oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja MG.18. Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 10 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia:

     Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Ø      użytkowanie pojazdów samochodowych;

Ø      diagnozowanie pojazdów samochodowych;

Ø      naprawianie pojazdów samochodowych.

Miejsce szkolenia:

Ø      zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie;

Ø      zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie;

Rezultaty szkolenia:

Ø      zaświadczenie o ukończeniu kursu;

Ø      możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;

Ø      absolwent kursu kwalifikacyjnego może uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i kwalifikacji MG.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Absolwent kursu jest gotowy do podjęcia pracy w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych, oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 10 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia:

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Ø      ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

Ø      naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

Ø      prowadzenie pojazdów samochodowych.

Miejsce szkolenia:

Ø      zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie;

Ø      zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie;

Rezultaty szkolenia:

Ø      zaświadczenie o ukończeniu kursu;

Ø      możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych;

Ø      absolwent kursu kwalifikacyjnego może uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych

po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji MG.18.Diagnozowanie oraz naprawa

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i kwalifikacji MG.42. Organizacja i prowadzenie

procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

        Terminy naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1 czerwca – 3 lipca 2018r.

25 – 26 lipca 2018 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

4 lipca 2018 r.

30 lipca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2018 r. godz. 11:00

20 sierpnia 2018 r.

4.

Przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia

19 – 20 lipca 2018 r.

21 sierpnia 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

25 lipca 2018 r. godz. 11:00

22 sierpnia 2018 r.

    

Wniosek o przyjęcie na kurs  TUTAJ , lub w sekretariacie szkoły