22 października 2010r. odbył się pierwszy etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. W olimpiadzie uczestniczyło 11 uczniów klas technicznych o kierunku technik mechanik. Wybrano 8 najlepszych prac uczniów z klasy 4 AT: A. Szewczula, K. Maziuka, G. Bedry oraz klasy 4CT: S. Budzińskiego, J. Smosarskiego, R. Pydy, Ł. Torhana.

Do zawodów okręgowych, które odbędą się 20 stycznia 2011r. zakwalifikowano 27 uczniów z różnych szkół, którzy uzyskali w etapie szkolnym ponad 17 pkt. na 30 możliwych. Najlepszym uczniem zakwalifikowanym w okręgu warmińsko - mazurskim okazał się Grzegorz Bedra z kl. 4 AT - z 28 -pkt.

GRATULUJEMY

18. 11. 2010 r. p. Elżbieta Lechicka przeprowadziła etap szkolny

XXI Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

W olimpiadzie wzięło udział 36 uczniów z następujących klas: 1 AT, 1 BT, 1 DT, 2 BT, 3 DT, 4 AT, 4 CT.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Damian Żak kl. 3 DT
Sebastian Budziński kl. 4 CT
Robert Andrukajtis kl. 3 DT
Alan Szczyglak kl. 2 BT