Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie wzięli udział w konkursie historycznym  organizowanym w ramach Wielkiego Turnieju Wiedzy o Olsztynie.
Organizatorami konkursu są:
·        Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
·        Wydział Kultury, Promocji i Turystyki oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
·        Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
·        Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Honorowym Patronem Turnieju jest Prezydent Olsztyna – pan Piotr Grzymowicz, który ufundował nagrody dla uczestników.
Eliminacje szkolne (przebiegające pod hasłem „Olsztyn – miejsce i ludzie”) wyłoniły trójkę uczniów, którzy będą reprezentować  Samochodówkę  w finale, który odbędzie się w lutym 2014 r. w Olsztyńskim Planetarium przy udziale publiczności.
 
Eliminacje szkolne wygrali:
1.     Paweł Woźniak 1AT
2.     Natalia Bitel 2BT
3.     Kacper Soboczyński 2BT

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Błogosławiona Bolesława Lament – Świadek Wiary w oczach współczesnego człowieka”. Szymon Brejta, uczeń klasy 1 CT został nagrodzony w Konkursie. Dnia 22 czerwca 2013 r. uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów w kościele Św. Wojciecha w Nidzicy. Praca została wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Lechickiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

24 maja 2013 odbył się Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013, w którym naszą szkołę reprezentowali:  Grzegorz Cikacz kl. 2 BT, Łukasz wójcik 3 DT i Michał Grzybowski – kl. 2 AT. Do turnieju przystąpiło 19 drużyn, które sprawdzały swoje umiejętności w kilku konkurencjach.

Uczniowie przystąpili do rozwiązywania dwóch testów. Musieli wykazać się wiedzą z przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, obsługi codziennej samochodu, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy samochodem z talerzem steward’a. Drużyna, nad którą opiekę sprawował pan Andrzej Ogiński zajęła II miejsce, zdobywając m.in. Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Warto podkreślić, że poziom wiedzy i umiejętności między najlepszymi drużynami był bardzo wyrównany. Wyniki trzech najlepszych drużyn różniły się zaledwie 1 punktem.

 

DSC_0115
DSC_0109
DSC_0112 - Kopia
DSC_0114
DSC_0111 - Kopia
DSC_0106

 

W dniu 27 lutego 2013r. o godz. 10.00 uczniowie ZSZ nr1  Surowiecki Arkadiusz, Mękal Kaciej i Siwczak oraz Technikum 1:  Paprocki Patryk, Rudzki Paweł i Człybowski Michał pod opieką p. Karola Ziętka wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na szczebli miejskim.

Olimpiada organizowana była przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 Uczniowie przystąpili do dwóch etapów olimpiady. Konkurs składał się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna obejmowała test składający się z 20 pytań z zakresu obrony cywilnej, powszechnej samoobrony, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Część praktyczna dotyczyła znajomości z zakresu pierwszej pomocy.

 Gratulujemy!

S7302093
S7302082
S7302079
S7302080
S7302081

23 marca 2013 roku odbyła się 14 edycja Olimpiady Wiedzy Samochodowej w Warszawie. Organizatorami olimpiady było: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności oraz redakcja czasopisma "Auto Moto Serwis" przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Olimpiada miała zasięg ogólnokrajowy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Technikum nr 1 w składzie : Dariusz Filipiak 3AT,  Łukasz Wójcik 3DT i Dominik Kumala 4DT. Opiekunem merytorycznym był p.Arkadiusz Gnoza. Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 1 reprezentowali: Adam Mróz 2ZA, Marcin Krysik 2ZB i Dariusz Skorobogaty 3ZE. Opiekunem był p.Andrzej Dordzik.

20130323_092701
20130323_124311
20130323_123918
20130323_091856
20130323_095124
20130323_124255
20130323_092706
20130323_123925
20130323_124303
20130323_124240
20130323_091751