W marcu  w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się II etap XV edycji

Olimpiady Techniki Samochodowej. W II etapie olimpiady uczestniczyło około 500 uczniów z całej Polski. Zespół Szkół

Samochodowych w półfinale reprezentowali:

Łukasz Gołębiowski kl. III AT

Marek Kalinowski    kl. III AT

Marek Wasilewski   kl. III BT

     W trakcie olimpiady oceniano wiedzę z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych,

diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami

i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po eliminacjach uczniowie

zwiedzali laboratoria uczelni, w których przeprowadza się badania naukowe.

   

    Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych przystąpili do tego konkursu. Naszą szkołę w etapie rejonowym

reprezentował A. Molak, zwycięzca etapu szkolnego. Olimpiadę przeprowadzono w pierwszym semestrze roku szkolnego

2013/2014.

 
WIELKI SUKCES !!!
drużyna z  Zespołu Szkół Samochodowych w finale
Ogólnopolskiego Konkursu „Zarządzanie firmą”.
 
Drużyna „Demon Teh” (Prezes Szymon Opalach z klasy IVAT) z naszej szkoły awansowała do grupy 12 najlepszych drużyn w Polsce, które w dniach 10 – 11 kwietnia spotkały się w Warszawie w finale rozgrywek Ogólnopolskiego Konkursu „Zarządzanie firmą”.
W finale drużyna „Demon Teh” ( Szymon Opalach, Mateusz Trochim, Patryk Oleksiak – wszyscy z kl. IV AT ) zajęła 4 miejsce.
Konkurs rozgrywany jest w oparciu o symulację komputerową „JA TITAN” firmy działającej w warunkach gospodarki rynkowej.
Do konkursu , który rozpoczął się 7 stycznia zgłosiły się 1123 drużyny z całej Polski w tym 10 drużyn z naszej szkoły. Po czterech rundach rozgrywek do półfinału zakwalifikowało się 96 drużyn – wśród nich 7 drużyn z Samochodówki.

1.      Szymon Opalach     IVAT
2.      Mateusz Trochim     IVAT
3.      Dariusz Filipiak         IVAT
4.      Bartłomiej Pilecki     IVCT
5.      Wojciech Iwański    IVCT
6.      Damian Błaszczyk     IVDT
7.      Sebastian Surowik   IVDT

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opiekunem drużyn był Pan Zdzisław Gadek

Uczniów z młodszych klas chętnych do rozgrywek „Zarządzanie firmą”  prosimy o kontakt z p. Zdzisławem Gadkiem

Finały powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2014

 

        Zespół Szkół Samochodowych od 14 lat jest współorganizatorem finałów powiatowych Warmińsko-Mazurskiego

Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.  W dniu 23 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyły się kolejne zawody

tegoTurnieju.

      

 

 

Dnia 9 kwietnia 2014 r. uczniowie  naszej szkoły:
·        Przemysław Piasecki        kl. 2 ZB
·        Jakub Wierzchoń            kl. 1 AT
·        Adam Ciuchta                kl. 1 AT
wzięli udział w II etapie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 13 uczniów z klas: 1 AT, 1 BT, 1 CT, 2 BT,
3 AT, 2 ZB.
Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Elżbieta Lechicka.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!