W dniu 27 lutego 2013r. o godz. 10.00 uczniowie ZSZ nr1  Surowiecki Arkadiusz, Mękal Kaciej i Siwczak oraz Technikum 1:  Paprocki Patryk, Rudzki Paweł i Człybowski Michał pod opieką p. Karola Ziętka wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na szczebli miejskim.

Olimpiada organizowana była przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 Uczniowie przystąpili do dwóch etapów olimpiady. Konkurs składał się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna obejmowała test składający się z 20 pytań z zakresu obrony cywilnej, powszechnej samoobrony, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Część praktyczna dotyczyła znajomości z zakresu pierwszej pomocy.

 Gratulujemy!

S7302081
S7302093
S7302080
S7302082
S7302079

 

24 maja 2013 odbył się Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013, w którym naszą szkołę reprezentowali:  Grzegorz Cikacz kl. 2 BT, Łukasz wójcik 3 DT i Michał Grzybowski – kl. 2 AT. Do turnieju przystąpiło 19 drużyn, które sprawdzały swoje umiejętności w kilku konkurencjach.

Uczniowie przystąpili do rozwiązywania dwóch testów. Musieli wykazać się wiedzą z przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, obsługi codziennej samochodu, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy samochodem z talerzem steward’a. Drużyna, nad którą opiekę sprawował pan Andrzej Ogiński zajęła II miejsce, zdobywając m.in. Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Warto podkreślić, że poziom wiedzy i umiejętności między najlepszymi drużynami był bardzo wyrównany. Wyniki trzech najlepszych drużyn różniły się zaledwie 1 punktem.

 

DSC_0115
DSC_0111 - Kopia
DSC_0114
DSC_0106
DSC_0109
DSC_0112 - Kopia

Sześciu uczniów naszej szkoły brało udział w turnieju, który odbył się 5 kwietnia 2013r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorami osiemnastego już turnieju są:


- Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku

- Międzynarodowe Targi Poznańskie

- Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej w Gdańsku

- Czasopismo "Nowoczesny Warsztat"

Technikum nr 1 reprezentował zespół w składzie:

- Mariusz Kępka kl. 4BT

- Paweł Hajduk kl. 4BT

- Patryk Kapusciński kl. 4BT

Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 reprezentował zespół w składzie:

- Adam Mróz kl. 2ZA

- Krystian Ścigała kl. 2ZE

- Damian Karbowiak kl. 2ZE

Opiekunem grupy był pan Andrzej Dordzik.


W trakcie turnieju oceniano wiedzę z zakresu:

budowy pojazdów, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w motoryzacji, technologii napraw pojazdów, maszyn i urządzeń do obsługi i napraw,
zespołów i elementów pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki motoryzacyjnej, urządzeń alarmowych, blokad, immoblizerów,
baz danych i programów wspomagających eksploatacje pojazdów.

23 marca 2013 roku odbyła się 14 edycja Olimpiady Wiedzy Samochodowej w Warszawie. Organizatorami olimpiady było: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności oraz redakcja czasopisma "Auto Moto Serwis" przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Olimpiada miała zasięg ogólnokrajowy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Technikum nr 1 w składzie : Dariusz Filipiak 3AT,  Łukasz Wójcik 3DT i Dominik Kumala 4DT. Opiekunem merytorycznym był p.Arkadiusz Gnoza. Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 1 reprezentowali: Adam Mróz 2ZA, Marcin Krysik 2ZB i Dariusz Skorobogaty 3ZE. Opiekunem był p.Andrzej Dordzik.

20130323_092706
20130323_092701
20130323_095124
20130323_123925
20130323_124311
20130323_091856
20130323_124255
20130323_091751
20130323_124303
20130323_123918
20130323_124240

5 IV 2013r. w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza nastąpiło wręcznie nagród za udział w konkursie historycznym " Katyń - ocalić od zapomnienia"

Uczniowie Samochodówki: Dariusz Pyrczak, Marcin Wojtkun i Rafał Michalik z klasy 1 ZB znaleźli się wśród nagrodzonych.

Zdobyli I wyróżnienie za prezentację multimedialną poświęconą Piotrowi Łodzińskiemu. Z rąk  prezydenta Olsztyna P. Grzymowicza i wiecewojewody p. J. Mościanicy laureaci otrzymali pamiatkowe dyplomy i nagrody.

Do konkursu uczniów przygotowywała p. A. Jasińska. Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej wielokrotnie podkreślali, że było to bardzo profesjonalne wykonanie.

GRATULUJEMY :)