Uczniowie klas pierwszych i czwartych Technikum nr 1 oraz uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy". Łukasz Wójcik z kl. 4 DT oraz Kamil Rudzki z kl. 1 AT zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu i 12.02.2014r. reprezentowali Zespół Szkół Samochodowych w eliminacjach wojewódzkich. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

    Dnia 29.11.2013 roku odbył się szkolny etap XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: „Męczennicy XX  Wieku –
Świadkowie Wiary”, zorganizowany i koordynowany przez panią Elżbietę Lechicką.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z następujących klas: 1 AT, 1 BT, 1 CT, 2 AT, 2 CT,  3 AT, 3 CT, 4 DT, 2 ZB.
Do II etapu olimpiady zakwalifikowały się następujące osoby:
 
  • Przemysław Kij  kl. 1 BT
  • Adam Chądzyński  kl. 2 CT
  • Wojciech Zbrzeźniak  kl. 1 BT

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Błogosławiona Bolesława Lament – Świadek Wiary w oczach współczesnego człowieka”. Szymon Brejta, uczeń klasy 1 CT został nagrodzony w Konkursie. Dnia 22 czerwca 2013 r. uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów w kościele Św. Wojciecha w Nidzicy. Praca została wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Lechickiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie wzięli udział w konkursie historycznym  organizowanym w ramach Wielkiego Turnieju Wiedzy o Olsztynie.
Organizatorami konkursu są:
·        Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
·        Wydział Kultury, Promocji i Turystyki oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
·        Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
·        Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Honorowym Patronem Turnieju jest Prezydent Olsztyna – pan Piotr Grzymowicz, który ufundował nagrody dla uczestników.
Eliminacje szkolne (przebiegające pod hasłem „Olsztyn – miejsce i ludzie”) wyłoniły trójkę uczniów, którzy będą reprezentować  Samochodówkę  w finale, który odbędzie się w lutym 2014 r. w Olsztyńskim Planetarium przy udziale publiczności.
 
Eliminacje szkolne wygrali:
1.     Paweł Woźniak 1AT
2.     Natalia Bitel 2BT
3.     Kacper Soboczyński 2BT

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 

 

W dniu 27 lutego 2013r. o godz. 10.00 uczniowie ZSZ nr1  Surowiecki Arkadiusz, Mękal Kaciej i Siwczak oraz Technikum 1:  Paprocki Patryk, Rudzki Paweł i Człybowski Michał pod opieką p. Karola Ziętka wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na szczebli miejskim.

Olimpiada organizowana była przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 Uczniowie przystąpili do dwóch etapów olimpiady. Konkurs składał się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna obejmowała test składający się z 20 pytań z zakresu obrony cywilnej, powszechnej samoobrony, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Część praktyczna dotyczyła znajomości z zakresu pierwszej pomocy.

 Gratulujemy!

S7302079
S7302080
S7302093
S7302082
S7302081