Laureaci konkursu organizowanego przez HELLA Polska w ramach programu edukacyjnego "Świecimy Przykładem": Kamil Piłat, Marcin Nowicki i Robert Michałowski uczestniczyli w dniach 23-24.10.2014r. w imprezie szkoleniowej zorganizowanej w Warszawie na terenie lotniska w Bemowie. W ramach tej imprezy doskonalili technikę jazdy na specjalnych torach w Szkole Jazdy Renault oraz uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach związanych z motoryzacją. Dodatkowo Kamil Piłat, który zajął pierwsze miejsce w eliminacjach naszej szkoły otrzymał w nagrodę tablet.

 

   Dnia 16.10.2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II przygotowany i koordynowany
przez p. Elżbietę Lechicką.
W rywalizacji wzięło udział 20 uczniów z następujących klas: 1 BT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 CT, 4 AT, 4 BT, 1 ZA, 3ZA.
Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:
·        Arkadiusz Gynżu               kl. 2 CT                 
·        Krzysztof Gospodarek        kl. 2 CT
·        Wojciech Zbrzeźniak         kl. 2 BT
 
      

                Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. :)

    W marcu  w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się II etap XV edycji

Olimpiady Techniki Samochodowej. W II etapie olimpiady uczestniczyło około 500 uczniów z całej Polski. Zespół Szkół

Samochodowych w półfinale reprezentowali:

Łukasz Gołębiowski kl. III AT

Marek Kalinowski    kl. III AT

Marek Wasilewski   kl. III BT

     W trakcie olimpiady oceniano wiedzę z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych,

diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami

i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po eliminacjach uczniowie

zwiedzali laboratoria uczelni, w których przeprowadza się badania naukowe.

   

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych kolejny raz uczestniczyli w mistrzostwach, które tym razem odbyły się 24 kwietnia w Parku Jakubowo. Nasza drużyna wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem i aktywnością. Przygotowując się do zawodów uczniowie opanowali wiele umiejętności przydatnych w każdej sytuacji, w której zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie.
 

    Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych przystąpili do tego konkursu. Naszą szkołę w etapie rejonowym

reprezentował A. Molak, zwycięzca etapu szkolnego. Olimpiadę przeprowadzono w pierwszym semestrze roku szkolnego

2013/2014.