22 maja 2015r. drużyna ZSS w składzie:

Grzegorz Cikacz

Kamil Murach

Aleksander Waś

        zwyciężyła w finale wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego pokonując 19 innych drużyn.

Gratulujemy zwycięzcom!

   XXIII Wojewódzkie Spotkania z Poezją Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się 22 kwietnia 2015 roku w olsztyńskiej bursie LO VI, zakończyły się małym sukcesem dla naszej szkoły. Spośród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do konkursu wybrano dwóch recytatorów, którzy byli przygotowani pod kierunkiem pani Marleny Klein: Radosława Siedleckiego z klasy ICT (z utworem – „Czułość” Z. Herberta) oraz Szymona Brejtę z klasy IIICT (z utworem – „Kamyk” Z. Herberta). W konkursie uczestniczyło czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół średnich z całego województwa warmińsko-mazurskiego . Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem reprezentowali naszą szkołę. Radek i Szymon wypadli znakomicie, ale jury konkursu przyznało wyróżnienie Szymonowi za ciekawą i oryginalną interpretację utworu. Chłopcy w krótkim czasie udowodnili, że uczniowie „Samochodówki” są nie tylko pasjonatami motoryzacji, ale także i przyjaciółmi poezji.

autor: Marlena Klein

      23 kwietnia 2015r. uczniowie ZSS wzięli udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w mistrzostwach na zajęciach dodatkowych opanowywali wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy i historii PCK. Bardzo aktywnie szkolili się też z ćwiczeń praktycznych. Na zawodach wykazali się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami. Uczniowie przygotowywali się do mistrzost pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej.

 

 

W dniu 15 kwietnia 2015r. drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w składzie:

- Aleksander Waś kl. 3 BT

- Jakub Piekarski kl. 1 AT

- Kornel Kowalewski kl. 1 AT

- Paweł Kaczmarczyk kl. 1 AT

- Marcin Mierzwiński kl. 1 CT

zajęła III miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wykazali się dużą wiedzą z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, zaangażowaniem i empatią, a w nagodę za swój sukces otrzymali puchar, dyplom i pamiątkowe nagrody. Przygotowując się do mistrzostw pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej uczniowie ćwiczyli umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, sztukę współpracy i kierowania grupą oraz otwartość i komunikację interpersonalną. Opiekę nad uczniami w czasie mistrzostw sprawowała pani Marta Zienkiewicz.

{youtube}EsMG-GcsRYw{/youtube} {youtube}7UnD3wiVHyc{/youtube}

 

 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły:

  •    -Dominik Foks kl. 1 BT
  •    -Konrad Makowiecki kl. 1 BT
  •    -Maciej Jankie kl. 2 AT

wzięli udział w etapie diecezjalnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. II etap konkursu odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie. W tym roku podczas eliminacji weryfikowano wiedzę uczestników związaną ze znajomością Księgi Jonasza, Ewangelii wg. św. Łukasza oraz Dziejów Apostolskich.

W konkursie wzięło udział 54 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych archidiecezji warmińskiej.

Samo uczestnictwo w II etapie konkursu stanowi osiągnięcie i było wielce znaczące dla uczestników. Uczniowie naszej szkoły mogli spróbować swoich sił i skonfrontować wiedzę z innymi startującymi.

Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 19 uczniów z klas: 1 BT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 CT, 1 ZA.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Elżbieta Lechicka.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Drużyna z „Samochodówki” zwyciężyła w finale powiatowym

Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

            W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbyły się zawody finału powiatowego W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego . W turnieju uczestniczyły 3- osobowe drużyny reprezentujące olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne.

            Celem nadrzędnym turnieju było propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:

- test pisemny z przepisów ruchu drogowego,

- test pisemny z historii motoryzacji,

- sprawdzian praktyczny z udzielania I pomocy,

- sprawdzian praktyczny z obsługi codziennej pojazdu,

- jazda sprawnościowa motorowerem,

- jazda samochodem osobowym z tzw. „talerzem Stewarta”.

            W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych w składzie: - Grzegorz Cikacz, - Kamil Murach, - Aleksander Waś.

Opiekunem zwycięskiej drużyny był pan Andrzej Ogiński. Gratulacje!

Zespół ten będzie reprezentował miasto Olsztyn w finale wojewódzkim turnieju.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych a III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wymienione szkoły otrzymały puchary a uczniowie nagrody książkowe ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.

W imieniu Prezydenta Olsztyna głównymi organizatorami turnieju byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Zespół Szkół Samochodowych przy współpracy PCK i KM Policji w Olsztynie.

                                                                                  Zdzisław Gadek – organizator Turnieju

    Dnia 10.03.2015 odbył się pierwszy etap eliminacji do IV edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, których Partnerem Merytorycznym jest producent olejów Mobil. Finał konkursu odbędzie się 10 kwietnia podczas targów Motor Show w Poznaniu. W mistrzostwach udział biorą dwie nasze drużyny.

I drużyna

  •   -Paweł Rudzki

  -Dawid Kuck

oraz

II drużyna

  •   -Sylwester Waszkiewicz

  -Krystian Szerewicz

opiekunem naszych zawodników jest pan Janusz Kozłowski