W dniu 15 kwietnia 2015r. drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w składzie:

- Aleksander Waś kl. 3 BT

- Jakub Piekarski kl. 1 AT

- Kornel Kowalewski kl. 1 AT

- Paweł Kaczmarczyk kl. 1 AT

- Marcin Mierzwiński kl. 1 CT

zajęła III miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wykazali się dużą wiedzą z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, zaangażowaniem i empatią, a w nagodę za swój sukces otrzymali puchar, dyplom i pamiątkowe nagrody. Przygotowując się do mistrzostw pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej uczniowie ćwiczyli umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, sztukę współpracy i kierowania grupą oraz otwartość i komunikację interpersonalną. Opiekę nad uczniami w czasie mistrzostw sprawowała pani Marta Zienkiewicz.

 

 

 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły:

  •    -Dominik Foks kl. 1 BT
  •    -Konrad Makowiecki kl. 1 BT
  •    -Maciej Jankie kl. 2 AT

wzięli udział w etapie diecezjalnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. II etap konkursu odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie. W tym roku podczas eliminacji weryfikowano wiedzę uczestników związaną ze znajomością Księgi Jonasza, Ewangelii wg. św. Łukasza oraz Dziejów Apostolskich.

W konkursie wzięło udział 54 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych archidiecezji warmińskiej.

Samo uczestnictwo w II etapie konkursu stanowi osiągnięcie i było wielce znaczące dla uczestników. Uczniowie naszej szkoły mogli spróbować swoich sił i skonfrontować wiedzę z innymi startującymi.

Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 19 uczniów z klas: 1 BT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 CT, 1 ZA.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Elżbieta Lechicka.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

    Dnia 10.03.2015 odbył się pierwszy etap eliminacji do IV edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, których Partnerem Merytorycznym jest producent olejów Mobil. Finał konkursu odbędzie się 10 kwietnia podczas targów Motor Show w Poznaniu. W mistrzostwach udział biorą dwie nasze drużyny.

I drużyna

  •   -Paweł Rudzki

  -Dawid Kuck

oraz

II drużyna

  •   -Sylwester Waszkiewicz

  -Krystian Szerewicz

opiekunem naszych zawodników jest pan Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Drużyna z „Samochodówki” zwyciężyła w finale powiatowym

Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

            W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbyły się zawody finału powiatowego W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego . W turnieju uczestniczyły 3- osobowe drużyny reprezentujące olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne.

            Celem nadrzędnym turnieju było propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:

- test pisemny z przepisów ruchu drogowego,

- test pisemny z historii motoryzacji,

- sprawdzian praktyczny z udzielania I pomocy,

- sprawdzian praktyczny z obsługi codziennej pojazdu,

- jazda sprawnościowa motorowerem,

- jazda samochodem osobowym z tzw. „talerzem Stewarta”.

            W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych w składzie: - Grzegorz Cikacz, - Kamil Murach, - Aleksander Waś.

Opiekunem zwycięskiej drużyny był pan Andrzej Ogiński. Gratulacje!

Zespół ten będzie reprezentował miasto Olsztyn w finale wojewódzkim turnieju.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych a III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wymienione szkoły otrzymały puchary a uczniowie nagrody książkowe ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.

W imieniu Prezydenta Olsztyna głównymi organizatorami turnieju byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Zespół Szkół Samochodowych przy współpracy PCK i KM Policji w Olsztynie.

                                                                                  Zdzisław Gadek – organizator Turnieju

     Dnia 5.03.2015 roku uczniowie naszej szkoły:

  • -Adam Ciuchta                 kl. 2 AT
  • -Wojciech Zbrzeźniak     kl. 2 BT

wzięli udział w finale diecezjalnym XXV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”.

Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których udział wzięło 15 uczniów z klas: 1 BT, 2 AT, 2 BT, 3 AT, 4BT.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Elżbieta Lechicka.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!