22 maja 2015r. drużyna ZSS w składzie:

Grzegorz Cikacz

Kamil Murach

Aleksander Waś

        zwyciężyła w finale wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego pokonując 19 innych drużyn.

Gratulujemy zwycięzcom!

   XXIII Wojewódzkie Spotkania z Poezją Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się 22 kwietnia 2015 roku w olsztyńskiej bursie LO VI, zakończyły się małym sukcesem dla naszej szkoły. Spośród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do konkursu wybrano dwóch recytatorów, którzy byli przygotowani pod kierunkiem pani Marleny Klein: Radosława Siedleckiego z klasy ICT (z utworem – „Czułość” Z. Herberta) oraz Szymona Brejtę z klasy IIICT (z utworem – „Kamyk” Z. Herberta). W konkursie uczestniczyło czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół średnich z całego województwa warmińsko-mazurskiego . Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem reprezentowali naszą szkołę. Radek i Szymon wypadli znakomicie, ale jury konkursu przyznało wyróżnienie Szymonowi za ciekawą i oryginalną interpretację utworu. Chłopcy w krótkim czasie udowodnili, że uczniowie „Samochodówki” są nie tylko pasjonatami motoryzacji, ale także i przyjaciółmi poezji.

autor: Marlena Klein

 

W dniu 15 kwietnia 2015r. drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w składzie:

- Aleksander Waś kl. 3 BT

- Jakub Piekarski kl. 1 AT

- Kornel Kowalewski kl. 1 AT

- Paweł Kaczmarczyk kl. 1 AT

- Marcin Mierzwiński kl. 1 CT

zajęła III miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wykazali się dużą wiedzą z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, zaangażowaniem i empatią, a w nagodę za swój sukces otrzymali puchar, dyplom i pamiątkowe nagrody. Przygotowując się do mistrzostw pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej uczniowie ćwiczyli umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, sztukę współpracy i kierowania grupą oraz otwartość i komunikację interpersonalną. Opiekę nad uczniami w czasie mistrzostw sprawowała pani Marta Zienkiewicz.

 

 

 

      23 kwietnia 2015r. uczniowie ZSS wzięli udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w mistrzostwach na zajęciach dodatkowych opanowywali wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy i historii PCK. Bardzo aktywnie szkolili się też z ćwiczeń praktycznych. Na zawodach wykazali się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami. Uczniowie przygotowywali się do mistrzost pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej.

 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły:

  •    -Dominik Foks kl. 1 BT
  •    -Konrad Makowiecki kl. 1 BT
  •    -Maciej Jankie kl. 2 AT

wzięli udział w etapie diecezjalnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. II etap konkursu odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie. W tym roku podczas eliminacji weryfikowano wiedzę uczestników związaną ze znajomością Księgi Jonasza, Ewangelii wg. św. Łukasza oraz Dziejów Apostolskich.

W konkursie wzięło udział 54 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych archidiecezji warmińskiej.

Samo uczestnictwo w II etapie konkursu stanowi osiągnięcie i było wielce znaczące dla uczestników. Uczniowie naszej szkoły mogli spróbować swoich sił i skonfrontować wiedzę z innymi startującymi.

Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 19 uczniów z klas: 1 BT, 2 AT, 2 BT, 2 CT, 3 CT, 1 ZA.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Elżbieta Lechicka.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!