W dniu 2 grudnia został rozstrzygnięty konkurs przedmiotowy z historii

Poprawnej odpowiedzi udzielili :

1.            Katarzyna Żuk – I ST

2.            Krystian Mróz – II CT

3.            Dominik Foks – II BT

4.            Sebastian Szczechura – III CT

Nagrodzeni otrzymują ocenę bardzo dobrą z historii.

   Od 2 grudnia 2015r. rozpoczynamy konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015r.

   Odpowiedzi wrzucamy do pudełka w sali 104.

  Samorząd Uczniowski jest inicjatorem konkursów przedmiotowych, które odbywają się w naszej szkole od października. W konkursie polonistycznym, do którego pytania ułożyła pani Katarzyna Urban zwyciężyli:

1. Dominik Foks 2 BT

2. Krystian Mróz 2CT

3. Piotr Zieliński 2 CT

Gratulujemy i czekamy na wyniki konkursu historycznego.

   XXIII Wojewódzkie Spotkania z Poezją Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się 22 kwietnia 2015 roku w olsztyńskiej bursie LO VI, zakończyły się małym sukcesem dla naszej szkoły. Spośród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do konkursu wybrano dwóch recytatorów, którzy byli przygotowani pod kierunkiem pani Marleny Klein: Radosława Siedleckiego z klasy ICT (z utworem – „Czułość” Z. Herberta) oraz Szymona Brejtę z klasy IIICT (z utworem – „Kamyk” Z. Herberta). W konkursie uczestniczyło czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół średnich z całego województwa warmińsko-mazurskiego . Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem reprezentowali naszą szkołę. Radek i Szymon wypadli znakomicie, ale jury konkursu przyznało wyróżnienie Szymonowi za ciekawą i oryginalną interpretację utworu. Chłopcy w krótkim czasie udowodnili, że uczniowie „Samochodówki” są nie tylko pasjonatami motoryzacji, ale także i przyjaciółmi poezji.

autor: Marlena Klein

22 maja 2015r. drużyna ZSS w składzie:

Grzegorz Cikacz

Kamil Murach

Aleksander Waś

        zwyciężyła w finale wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego pokonując 19 innych drużyn.

Gratulujemy zwycięzcom!

      23 kwietnia 2015r. uczniowie ZSS wzięli udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w mistrzostwach na zajęciach dodatkowych opanowywali wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy i historii PCK. Bardzo aktywnie szkolili się też z ćwiczeń praktycznych. Na zawodach wykazali się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami. Uczniowie przygotowywali się do mistrzost pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i pani Barbary Borowskiej.