W Szkolnej Olimpiadzie o ZUS uczestniczyli uczniowie klas czwartych, wybierając poprawne odpowiedzi w teście. Najwyższą liczbę punktów zdobyła klasa IVBT i IVCT. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów to:

klasa IVBT

 1. Pladzyk Michał 16 punktów
 2. Foks Dominik 15 punktów
 3. Komicz Michał 14 punktów
 4. Libert Marcin 14 punktów
 5. Ścigała Paulina 12 punktów

klasa IVCT

 1. Kasprzak Przemysław 14 punktów
 2. Kietliński Rafał 14 punktów
 3. Stepasiuk Rafał 14 punktów

klasa IVAT

 1. Lasota Michał 14 punktów
 2. Szmigiel Karol 13 punktów
 3. Badziong Bartosz 12 punktów

Uczniowie z najwyższą liczbą punktów wezmą udział w Olimpiadzie Wojewódzkiej.

 

 

    W dniu 20 kwietnia 2017r. uczniowie ZSS wzięli udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Drużyna w składzie: Joachim Krebs kl. 1 ST, Wiktoria Kowalska kl. 1 ST, Hubert Mirowski kl. 1 ST, Mateusz Szerszeń kl. 1 CT, Grzegorz Lisowski kl. 1 CT z zaangażowaniem przeszła kolejne etapy sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Udział w mistrzostwach poprzedziły przygotowania pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej.
   24 kwietnia 2017r. Grzegorz Lisowski z kl. 1 CT wziął udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego XL Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2017 "Młodzież Zapobiega Pożarom", które zorganizowane zostały przez KM PSP w Olsztynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. W turnieju uczeń rozwiązywał test wiedzy z zakresu profilaktyki pożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz profilaktyki bezpiecznych zachowań.
   23 maja 2017r. uczniowie klasy 1 ST: Wiktoria Kowalska i Joachim Krebs pod opieką pani Barbary Borowskiej wzięli udział w konkursie "Uruchom serce bliźniemu"- konkursie o puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Jest to konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
 

I miejsce Zespołu Szkół Samochodowych w finałach powiatowych Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się finały powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Organizatorem zawodów był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych, Komendą Miejską Policji oraz PCK w Olsztynie.

Nadrzędnym celem turnieju jest propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzacja wiedzy motoryzacyjnej.

Uczniowie olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w następujących konkurencjach:

 

 

- test wiedzy z zasad i przepisów o ruchu drogowym,

- test ustalenia prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie,

- test z historii polskiej motoryzacji,

- przygotowanie pojazdu do jazdy,

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

- jazda sprawnościowa motorowerem,

- jazda sprawnościowa samochodem,

 

W Turnieju zwyciężyła drużyna z „Samochodówki” w składzie: Jan Jasinowicz, Jakub Jankowski i Michał Pladzyk. Opiekunem zwycięzców był pan Andrzej Ogiński.

 

 

Gratulujemy!!!

 

W maju nasza drużyna będzie reprezentować Olsztyn w finale wojewódzkim Turnieju. Życzymy sukcesu!!!

(zg)

 

           IMG 6298    IMG 6264    IMG 6276

Zobacz więcej...

 

    15 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły: Natalia Flaczyńska (2ST) i Paweł Szostak (2AT) wraz z opiekunem panią Elżbietą Lechicką wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Biblii. Miał on miejsce w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Uczniowie za udział w konkursie otrzymali dyplomy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Dnia 25 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły:

- Oliwia Prusak  kl. 1 SKT

- Agata Wójcik  kl. 1 SKT

- Michał Domian kl. 2 ST

wzięli udział w II etapie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Etap diecezjalny odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody książkowe.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!