16 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Olsztynie. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy, zapoznaje z warunkami pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przedstawia również, możliwości zatrudniania młodocianych pracowników.

Naszą szkołę, pod opieką pani Danieli Izdebskiej godnie reprezentowały uczennice z klasy IV ST - Wiktoria Kowalska i Oliwia Prusak osiągając wysoki wynik.

Gratulujemy!