"Gustaw Herling-Grudziński - jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku"

 

   W naszej szkole podejmujemy działania, które mają poszerzyć wiedzę uczniów na temat życia i twórczości tego znakomitego pisarza. Rok 2019 poświęcony jest bowiem właśnie jemu. We współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadzono konkurs, w którym uczniowie mieli wykazać się m. in. znajomością faktów z życia twórcy, wiedzą na temat jego tekstów i przeżyć. Konkurs skłaniał do poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach i do zapoznawania się z wywiadami, których pisarz udzielił.

   Do konkursu zgłosili się uczniowie z następujących klas: 1 TEG, 1 TSG, 1 TMG, 2 ZM, 3 ZK, 3 CKT, 3 ST, 4 AT, 4 CT, 4 SKT.  Musieli oni udzielić pisemnych odpowiedzi na 16 pytań. Konkurs przygotowała pani Katarzyna Urban. Nagrody otrzymali: Krzysztof Angielski kl. 1 TMG, Arkadiusz Dzieciuch kl. 3 ZK, Konrad Zdrojewski kl. 4 AT, Gracjan Tański kl. 4 AT, Jakub Prusak kl. 4 AT, Robert Orłowski kl. 4 AT, Aleksander Walesiak kl. 4 AT, Mateusz Ulatowski kl. 4 AT.

W wyłanianiu nagrodzonych uczniów uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.