W kwietniu uczniowie klas czwartych przystąpili do konkursu, w którym należało wykazać się znajomością twórczości Krzysztofa Beśki. Twórca pochodzi z naszego regionu i dwa razy już uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół Samochodowych. Pisarz za każdym razem zachęcał wszystkich do czytania książek.

   Konkurs zorganizowała pani Katarzyna Urban. Nagrody otrzymali: Paulina Ścigała, Michał Komicz, Michał Pladzyk z kl. 4BT i Krystian Mróz z kl. 4CT.