W grudniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przeprowadzono kolejny konkurs przedmiotowy, tym razem był to konkurs wiedzy z języka polskiego. Pytania do konkursu przygotowała pani Katarzyna Urban. Dotyczyły one znajomości treści różnych szkolnych lektur. Do konkursu przystąpiło 16 osób z następujących klas: 1 CKT, 1ST, 3 AT, 3 CT, 4 BT, 4 CT. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie z najstarszych klas technikum.
 
Nagrodzeni uczniowie:
 
Zuzanna Gromke kl. 1 CKT
Piotr Białczak kl. 3 AT
Kacper Filip kl. 4 BT
Dominik Foks kl. 4 BT
Karol Zawrotny kl. 4 BT
Sebastian Gradowski kl. 4 BT
Arek Nauka kl. 4 CT
Krystian Mróz kl. 4 CT
                                                                      Gratulujemy!