W Szkolnej Olimpiadzie o ZUS uczestniczyli uczniowie klas czwartych, wybierając poprawne odpowiedzi w teście. Najwyższą liczbę punktów zdobyła klasa IVBT i IVCT. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów to:

klasa IVBT

 1. Pladzyk Michał 16 punktów
 2. Foks Dominik 15 punktów
 3. Komicz Michał 14 punktów
 4. Libert Marcin 14 punktów
 5. Ścigała Paulina 12 punktów

klasa IVCT

 1. Kasprzak Przemysław 14 punktów
 2. Kietliński Rafał 14 punktów
 3. Stepasiuk Rafał 14 punktów

klasa IVAT

 1. Lasota Michał 14 punktów
 2. Szmigiel Karol 13 punktów
 3. Badziong Bartosz 12 punktów

Uczniowie z najwyższą liczbą punktów wezmą udział w Olimpiadzie Wojewódzkiej.