W dniu 20 kwietnia 2017r. uczniowie ZSS wzięli udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Drużyna w składzie: Joachim Krebs kl. 1 ST, Wiktoria Kowalska kl. 1 ST, Hubert Mirowski kl. 1 ST, Mateusz Szerszeń kl. 1 CT, Grzegorz Lisowski kl. 1 CT z zaangażowaniem przeszła kolejne etapy sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Udział w mistrzostwach poprzedziły przygotowania pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej.
   24 kwietnia 2017r. Grzegorz Lisowski z kl. 1 CT wziął udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego XL Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2017 "Młodzież Zapobiega Pożarom", które zorganizowane zostały przez KM PSP w Olsztynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. W turnieju uczeń rozwiązywał test wiedzy z zakresu profilaktyki pożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz profilaktyki bezpiecznych zachowań.
   23 maja 2017r. uczniowie klasy 1 ST: Wiktoria Kowalska i Joachim Krebs pod opieką pani Barbary Borowskiej wzięli udział w konkursie "Uruchom serce bliźniemu"- konkursie o puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Jest to konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.