16 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Olsztynie. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy, zapoznaje z warunkami pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przedstawia również, możliwości zatrudniania młodocianych pracowników.

Naszą szkołę, pod opieką pani Danieli Izdebskiej godnie reprezentowały uczennice z klasy IV ST - Wiktoria Kowalska i Oliwia Prusak osiągając wysoki wynik.

Gratulujemy!

 

 

 


 

 

"Gustaw Herling-Grudziński - jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku"

 

   W naszej szkole podejmujemy działania, które mają poszerzyć wiedzę uczniów na temat życia i twórczości tego znakomitego pisarza. Rok 2019 poświęcony jest bowiem właśnie jemu. We współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadzono konkurs, w którym uczniowie mieli wykazać się m. in. znajomością faktów z życia twórcy, wiedzą na temat jego tekstów i przeżyć. Konkurs skłaniał do poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach i do zapoznawania się z wywiadami, których pisarz udzielił.

   Do konkursu zgłosili się uczniowie z następujących klas: 1 TEG, 1 TSG, 1 TMG, 2 ZM, 3 ZK, 3 CKT, 3 ST, 4 AT, 4 CT, 4 SKT.  Musieli oni udzielić pisemnych odpowiedzi na 16 pytań. Konkurs przygotowała pani Katarzyna Urban. Nagrody otrzymali: Krzysztof Angielski kl. 1 TMG, Arkadiusz Dzieciuch kl. 3 ZK, Konrad Zdrojewski kl. 4 AT, Gracjan Tański kl. 4 AT, Jakub Prusak kl. 4 AT, Robert Orłowski kl. 4 AT, Aleksander Walesiak kl. 4 AT, Mateusz Ulatowski kl. 4 AT.

W wyłanianiu nagrodzonych uczniów uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 


 

    25 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły: Julia Kordek (1AKT) i Jakub Szustkiewicz (1AKT) wraz z opiekunem p. Elżbietą Lechicką wzięli udział w „Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii 2019”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Do konkursu przystąpiło 52 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach przesłuchania konkursowego młodzież czytała wybrany przez siebie fragment z Apokalipsy Św. Jana. Uczniowie za udział w eliminacjach otrzymali dyplomy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


 

Dnia 18.10.2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II przygotowany przez panią Elżbietę Lechicką.

Do konkursu zgłosiło się 19 uczniów z następujących klas: 1TEG, 1TKG, 1TSK, 2AKT, 2BT, 2ST, 3CKT, 4AT, 1BKG, 1BKP.

LAUREATAMI konkursu zostali:

I miejsce - Kamil Koprowski      kl. 1BKP

II miejsce - Wojciech Titz            kl. 2ST

III miejsce - Jakub Tabaczyński kl. 1TEG

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 


 

     Dnia 17.10.2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II zorganizowany z okazji 40 – rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie z następujących klas: 1AKT, 1ST, 2CKT, 2ST, 2ZM.

LAUREATAMI konkursu zostali:

  • I miejsce - Tomasz Pakoca      kl. 2 CKT
  • II miejsce - Wojciech Titz     kl. 2 ST
  • III miejsce - Michał Włoch     kl. 1 ST

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Elżbieta Lechicka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!