KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

   1 września 2016 r.   godz.   900

 1.  

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej

   15 września 2016 r.   godz. 1500

 1.  

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

   14 września 2016 r.

   klasy pierwsze godz. 1600

     klasy pozostałe godz. 1630

 1.  

Praktyki zawodowe 4-tyg. klasa 3 AT

26 września – 21 października 2016 r.  

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

     12 października 2016 r.

 1.  

Praktyki zawodowe 4-tyg. klasa 3 BT

24 października – 18 listopada 2016 r.  

 1.  

Informacyjne spotkania z rodzicami wszystkich klas

     23 listopada 2016 r. godz. 1630

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacje klas maturalnych

   8 grudnia 2016 r.-na długiej przerwie

 1.  

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych

o ocenach semestralnych.

   do 12 grudnia 2016 r.

 

 1.  

Praktyki zawodowe 4-tyg. klasa 3 CT

     21 listopada – 9 grudnia 2016 r.  

 1.  

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

     9 grudnia 2016 r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna.

   23 - 31 grudnia 2016 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

(nowa podstawa programowa)

 • część pisemna
 • część praktyczna

 

 

     12 stycznia 2017 r.

     16 stycznia – 23 lutego 2017 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacja uczniów klas 1-3

     19 stycznia 2017 r.

 1.  

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

     20 stycznia 2017 r.

 1.  

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

     21 stycznia 2017 r. godz. 1000

 1.  

Ferie zimowe

   23 stycznia - 5 lutego 2017 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej       

                 luty 2017 r.

 1.  

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.         W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

    

         22 marca 2017 r. godz. 1630

 1.  

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie(nowa podstawa programowa)

             31 marca 2017 r.

 1.  

Rekolekcje Wielkopostne

                 marzec 2017 r.

 1.  

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

                 marzec 2017 r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna.

         13-18 kwietnia 2017 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych, zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego.

                 25 kwietnia 2017 r.

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

                 28 kwietnia 2017 r.

 1.  

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

 • część pisemna

                                       - język polski - pp

                                       - matematyka - pp

                                     - język angielski - pp

                                    - język niemiecki – pp

         - przedmioty na poziomie rozszerzonym

 • część ustna

 

 

           4 maja 2017 r.

           5 maja 2017 r.

           8 maja 2017 r.

         11 maja 2017 r.

   8 -18 maja 2017 r

4 -26 maja 2017 r.   wg. harmonogramu

 1.  

Zebranie z rodzicami klas 1-3 Technikum nr 1

i klas 3 ZSZ nr 1– informacja o proponowanych ocenach końcowych

 

       17 maja 2017 r.   godz. 1630

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas   1-3 Technikum nr 1 i klas 1-3 ZSZ nr 1

 

           19 czerwca 2017 r.

 

 1.  

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 • etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzonych kształcenie zawodowe
  • etap praktyczny

       technika

     zasadnicze szkoły zawodowe

 

 

         12 czerwca 2017 r.

 

      

       13 czerwca 2017 r.

         4-8 lipca 2017 r.

 1.  

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • etap pisemny
  • etap praktyczny    

 

         20 czerwca 2017 r.

         16 czerwca – 8 lipca 2017 r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

         23 czerwca 2017 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

               czerwiec 2017 r.

 1.  

Ferie letnie

     24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 1.  

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

             30 czerwca 2017 r.

35.   

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

             maj - sierpień 2017 r.

 1.  

Egzaminy   maturalne sesja poprawkowa

     - część pisemna

     - część ustna

 

           22 sierpnia 2017 r.

   23 – 25 sierpnia 2017 r.

 

 1.  

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (nowa podstawa programowa)

 

           25 sierpnia 2017 r.

 

 1.  

Egzaminy poprawkowe

                 sierpień 2017 r.

 

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

               sierpień 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS.

Technikum Nr 1

egzaminy:            12.01., 4,5,8.05., 20.06.2017 r.

dodatkowo:            31.10.2016 r., 2.05., 16.06.2017 r

ZSZ Nr 1

egzaminy:            4,5.05., 20.06.2017 r.

dodatkowo:            31.10.2016 r., 2.05., 16.06.2017 r.