KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp.

ZADANIA

TERMIN

 1. 1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2 września 2019 r. godz. 900

 1. 2. 

Praktyka zawodowa 3-tyg. klasa 2 KT

2-6 września 2019 r.

13-17 stycznia 2020 r.

4-8 maja 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

10 września 2019 godz.1500

 1.  

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

11września 2019 r.

klasy I godz.1600

klasy II-IV godz.1630

 1.  

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 AT

30 września – 25 października 2019 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

10października2019 r.

 1.  

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 BT

4 listopada – 29 listopada 2019 r.

 1.  

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

13 listopada 2019 r. godz. 1630

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacja klas maturalnych

12 grudnia 2019 r.

 1.  

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnycho ocenach semestralnych. Wychowawczy klas 1-3 informują rodziców o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów kończących się w I semestrze

do 20 grudnia 2019 r.

 1.  

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

13 grudnia 2019 r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2019 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

 • część pisemna
 • część praktyczna

M.42,MG.43 – forma „d”

A.28, A.44,AU.46,AU.47 – forma „d”

MG.18 – forma „w”

MG.12 – forma „w” (egzamin poprawkowy)

 

 

10 stycznia 2020 r.

 

9 stycznia 2020 r.

 

11 stycznia – 15 lutego 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacja uczniów klas 1-3

14 stycznia 2020 r.

 1.  

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

15 stycznia 2020 r. godz. 1630

 1.  

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

17 stycznia 2020 r.

 1.  

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej     

luty 2020 r.

 1.  

Praktyka zawodowa 4 – tyg. klasa 3 CKT

3-28 lutego 2020 r.

 1.  

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 ST

2-27 marca 2020 r.

 1.  

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.

W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

19marca 2020 r. godz. 1630

 1.  

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa)

 

20 marca 2020 r.

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

marzec /kwiecień 2020 r.

 1.  

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

marzec 2020 r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna.

9-14kwietnia 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych

20 kwietnia 2020 r.

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

24kwietnia 2020 r.

 1.  

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

 • część pisemna

                                       - język polski - pp

                                       - matematyka - pp

                                     - język angielski - pp

                                     - język niemiecki - pp

 • część ustna

 

 

4 maja 2020 r.

5 maja 2020 r.

6 maja 2020 r.

12 maja 2020 r.

7-22 maja 2020 r. wg harmonogramu

 1.  

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1

i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 – informacja o proponowanych ocenach końcowych

 

20 maja 2020 r. godz. 1630

 1.  

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum     nr 1, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

 

22 maja 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

22 czerwca 2020 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

 • część pisemna
 • część praktyczna – forma „d”
 • część praktyczna – forma „w”

 

 

23 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

24 czerwca – 9 lipca 2020 r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

27 czerwca2020 r.

 1.  

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 1.  

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

3 lipca 2020 r.

 1.  

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

maj – sierpień 2020 r.

 1.  

Egzaminy   maturalne sesja poprawkowa

 • część pisemna
 • część ustna

 

25 sierpnia 2020 r.

24-25 sierpnia 2020 r.

 1.  

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

28 sierpnia 2020 r.

 1.  

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

28 sierpnia 2020 r.

 1.  

Egzaminy poprawkowe

 

sierpień 2020 r.

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

Technikum nr 1:

egzaminy:       10.01.,   4,5,6.05., 23.06.2020 r.

dodatkowo:     2,3.01., 12.06.2020 r.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

egzaminy:       4,5.05., 23.06.2020 r.

dodatkowo      2,3.01., 12.06.2020 r.