KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

ZADANIA

TERMIN

       1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. godz. 900

       2.

Praktyka zawodowa 3-tyg. klasa 2 KT

3-7 września 2018 r.

14-18 stycznia 2019 r.

6-10 maja 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

11 września 2018 godz.1500

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

13września 2018 r.

klasy pierwsze godz. 1600

klasy pozostałe godz.1630

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 AT

1 – 26 października 2018 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

11 października2018 r.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 CT

5 listopada – 30 listopada 2018 r.

Informacyjne spotkania z rodzicami wszystkich klas,

21 listopada 2018r. godz. 1630

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacje klas maturalnych

13 grudnia 2018 r.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych

do 17 grudnia2018 r.

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

14 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

  • część pisemna
  • część praktyczna

M.42 – forma „d”

A.28 i A.44 – forma „d” (egzamin poprawkowy)

M.18 – forma „w”

M.12 – forma „w” (egzamin poprawkowy)

 

 

10 stycznia 2019 r.

 

9 stycznia 2019 r.

 

11 stycznia – 16 lutego 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacja uczniów klas 1-3

15stycznia 2019 r.

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

16 stycznia 2019 r. godz. 1630

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

18 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

21 stycznia - 3 lutego 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej     

luty2019 r.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 ST i 3 KT

4-29 marca 2019

  1.  

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

20 marca 2019 r. godz. 1630

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa) 

 

22 marca 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2019 r.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

marzec2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych

17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2019 r.

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

  • część pisemna

                                       - język polski - pp

                                       - matematyka - pp

                                     - język angielski - pp

                                     - język niemiecki - pp

  • część ustna

 

 

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

14 maja 2019 r.

9-25 maja 2019 r. wg harmonogramu

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1

i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 – informacja o proponowanych ocenach końcowych

 

15 maja 2018 r. godz. 1630

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

14 czerwca 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

  • część pisemna
  • część praktyczna – forma „d”
  • część praktyczna – forma „w”

 

 

18 czerwca 2019 r.

17 czerwca

21 czerwca – 4 lipca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

czerwiec 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

4 lipca 2019 r.

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

maj – sierpień 2019 r.

Egzaminy   maturalne sesja poprawkowa

  • część pisemna
  • część ustna

 

20 sierpnia 2019 r.

20-21 sierpnia 2019 r.

 

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

30 sierpnia 2019 r.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

30 sierpnia 2019 r.

 

Egzaminy poprawkowe

 

sierpień 2019 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień 2019 r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

 

Technikum nr 1:

egzaminy:       10.01.,   6,7,8.05, 18.06.

dodatkowo:     2.11., 2.05.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

egzaminy:       6,7,8.05., 18.06.

dodatkowo      2.11., 2.05.