KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. godz. 900

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

12 września 2017 godz. 1500

 

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

13 września 2017 r.

klasy pierwsze godz. 1600

klasy pozostałe godz. 1630

 

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 AT

2 – 27 października 2017 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

10 października 2017 r.

 

Informacyjne spotkania z rodzicami wszystkich klas,

22 listopada 2017 r. godz. 1630

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacje klas maturalnych

14 grudnia 2017 r. godz. 1505

 

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych

do 18 grudnia 2017 r.

 

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 CT

6 listopada – 1 grudnia 2017 r.

 

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

15 grudnia 2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

 • część pisemna

 • część praktyczna

M.42 – forma „d”

M.18 – forma „w”

11 stycznia 2018 r.

10 stycznia 2018 r.

12 stycznia – 17 lutego 2018 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- klasyfikacja uczniów klas 1-3

18 stycznia 2018 r.

 

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

19 stycznia 2018 r.

 

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

20 stycznia 2018 r. godz. 1000

 

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

luty 2018 r.

 

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 ST

termin do uzgodnienia

 

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

21marca 2018 r. godz. 1630

 

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa)

23 marca 2018 r.

 

Rekolekcje Wielkopostne

luty/marzec 2018 r.

 

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

marzec 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych

23 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27kwietnia 2018 r.

 

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

  • część pisemna

- język polski - pp

- matematyka - pp

- język angielski - pp

- język niemiecki - pp

  • część ustna

4 maja 2018 r.

7 maja 2018 r.

8 maja 2018 r.

15 maja 2018 r.

7-25 maja 2018 r. wg harmonogramu

 

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1

i klas 1-3 ZSZ nr 1 – informacja o proponowanych ocenach końcowych

16 maja 2018 r. godz. 1630

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1

18 czerwca 2018 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)

 • część pisemna

 • część praktyczna

19 czerwca 2018 r.

22 czerwca – 4 lipca 2018 r.

 

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

czerwiec 2018 r.

 

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

3 lipca 2018 r.

 

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

maj – sierpień 2018 r.

 

Egzaminy maturalne sesja poprawkowa

  • część pisemna

  • część ustna

21 sierpnia 2018 r.

21-22 sierpnia 2018 r.

 

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2018 r.

 

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2018 r.

 

Egzaminy poprawkowe

 

sierpień 2018 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

 

Technikum Nr 1:

egzaminy: 11.01., 4,7,8.05, 19.06.

dodatkowo: 2.11., 30.04., 2.05., 1.06.

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:

egzaminy: 4.05., 19.06.

dodatkowo 2.11., 30.04., 2.05., 1.06.