LOGOWANIE do dziennika PUO


Poniżej szczegółowa instrukcja logowania
do konta na Platformie Usług Oświatowych
pełniącej rolę dziennika elektronicznego LIBRUS.

Instrukcja logowania (plik w formacie PDF)