Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego

w Olsztynie uczestniczył w projektach mających na celu doposażenie placówki w sprzęt komputerowy.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano:

 

1. wyposażenie 3 pracowni komputerowych,

2. wyposażenie internetowych centrów informacji multimedialnej - 2 pracownie multimedialne w bibliotece szkolnej,

3. wyposażenie stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

 

 

 

Szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym pod nazwą “ Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie”

Scan 20160615 112055