Dyrektor: mgr inż. Arkadiusz Gnoza

z-ca dyrektora: mgr Barbara Tymecka

z-ca dyrektora: mgr inż. Małgorzata Prus

 

kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Marek Andrzejewski

kierownik gospodarczy: mgr Małgorzata Worobel

starszy specjalista ds. kadr: mgr Ewa Budka

specjalista: Grażyna Romanowska

główna księgowa: mgr Alina Gorczyca

księgowa: mgr Irena Nowicka

sekretariat: Anna Korzeniecka, mgr Małgorzata Kasperowicz

operator sprzętu audiowizualnego: mgr Krzysztof Kwietko-Bębnowski

administrator szkolnej strony internetowej: mgr Janusz Kozłowski

inspektor ds. bhp: mgr Andrzej Nowakowski