UWAGA!

Zmiana rachunku bankowego

Olsztyn dn. 25.01.2018 r.

 

                                                                                                   ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

                                                                                                     im. por. A.M Bocheńskiego

                                                                                                       al. Wojska Polskiego 17

                                                                                                       10-224 Olsztyn

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, informuje, że od dnia 01.02.2018 r. zostaje zmieniony dotychczasowy rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tym należy od dnia 01.02.2018 r. wpłacać wymagalne raty pożyczek na niżej podane konto:

 

PKO BANK POLSKI

41 1020 3541 0000 5102 0291 8415

 

                                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W N I O S E K

o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny

Pobierz tutaj

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W N I O S E K

o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej

Pobierz tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

o dochodach

Pobierz tutaj

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------