lipsk2
plaza2
lipsk11
lipsk3
lipsk9
plaza3
lipsk10
sala2
lipsk4
lipsk13
plaza1
plaza4
sala3
lipsk12
lipsk5
sala1
lipsk7
lipsk6
dyplom
dyplom1
lipsk8
sala4
sala5
lipsk1

I Wysokie standardy kształcenia ogólnego i zawodowego dające podstawy rozwoju kariery.

II Bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

III Atrakcyjna oferta szkolenia praktycznego:

 

- współpraca z przedsiębiorstwami komunikacji i transportu oraz wiodącymi firmami samochodowymi tj. "Palmowski- Olsztyn", Opel- Mibo w zakresie organizacji szkolenia praktycznego

- inicjatywy mające na celu poszerzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów:

  • bezpłatne przygotowanie do egzaminów na prawo jazdy kat. B

  • realizacja projektu "Międzynarodowe uprawnienia spawalnicze dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie"

- wymiana doświadczeń ze szkołami o podobnym profilu w Polsce i Francji

IV  Możliwość rozwoju pasji i zainteresowań uczniów:

- wyjazdy na krajowe i zagraniczne (Niemcy, Szwecja) targi motoryzacyjne

- współpraca z Motoklubem Olsztyn

- organizacja imprez motoryzacyjnych

- realizacja różnorodnych projektów edukacyjnych

- wycieczki dydaktyczne oraz turystyczno-krajoznawcze

- udział w wielu zawodach, konkursach, turniejach i olimpiadach

- różnorodne zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych dla społeczności uczniowskiej i lokalnej

- klub honorowych krwiodawców "Kordian"

- wolontariat

- różnorodne inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski

V  Kompleksowa opieka nad uczniem:

- opieka pedagoga i psychologa

- opieka stomatologiczna

- opieka medyczna

- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

VI Bogata baza:

- warsztaty szkolne i pracownie specjalistyczne dla młodzieży

- biblioteka i 2 pracownie multimedialne

- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu

- sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny

- siłownia i 2 sale gimnastyczne

- bufet

- dostęp do Internetu