1 marca 2017 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasz szkolny poczet sztandarowy uczestniczył tego dnia w uroczystościach pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie. Były okolicznościowe przemówienia władz lokalnych, wojskowa salwa honorowa oraz złożenie wieńców. Poczet sztandarowy „samochodówki” tworzyli:

  1. Michał Domian 2ST

  2. Krystian Mróz 3 CT

  3. Arkadiusz Nauka 3 CT

Naszą młodzieżą opiekował się p. Szczepan Perfikowski