25 października 2016 r. uczniowie „samochodówki” uczestniczyli w wydarzeniach związanych z 60. rocznicą Wiecu Solidarności mieszkańców Olsztyna z uczestnikami Powstania Węgierskiego.

W Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nasza młodzież obejrzała Wystawę o Wydarzeniach 1956 w Polsce i na Węgrzech oraz wzięła udział w konferencji: Między Olsztynem a Budapesztem. Polacy i Węgrzy w 1956. Uczniowie wysłuchali ciekawych wykładów, wygłoszonych m. in. przez dr Waldemara Brendę i dr Piotra Kardelę (obaj IPN Olsztyn) oraz dr hab. Ryszarda Tomkiewicza (OBN Olsztyn).

Na sali konferencyjnej obecni byli:

-         Ambasador Węgier w Polsce dr Ivan Gyurcsik

-         Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki

-         Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak

Młodzieżą opiekował się pan Szczepan Perfikowski