W dniu 25.09.2016 r. ekipa Zespołu Szkół Samochodowych obecna była na olsztyńskiej Starówce aby wraz z innymi instytucjami propagować bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego. Szczególny akcent w czasie akcji kładziony był na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważne jest noszenie odblasków po zapadnięciu zmroku.

Największym zainteresowaniem przy naszym stoisku cieszył się symulator zderzeń. Nie mniej chętnych, szczególnie tych najmłodszych, zgłaszało się do konkursów wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były przygotowanymi wcześniej słodyczami oraz opaskami odblaskowymi. Chętni mogli u nas dodatkowo przekonać się za pomocą alko-googli, jak trudne i niebezpieczne jest poruszanie się po drodze dla osoby, która jest pod wpływem alkoholu.

Akcja zorganizowana była przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Instytutem Budownictwa UWM oraz Polskim Kongresem Drogowym Patronatem akcję objęli: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydent Olsztyna i Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego - odwiedził nasze stoisko osobiście, testując działanie pasów bezpieczeństwa na symulatorze.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursów przy naszym stoisku czuwali: p. Izabela Anna Salitra oraz p. Andrzej Ogiński. Nad prezentacją multimedialną czuwali: p. dyrektor ZSS Arkadiusz Gnoza oraz p. Szczepan Perfikowski. Za bezpieczeństwo osób korzystających z symulatora zderzeń odpowiadali: p. Zbigniew Gosztowtt oraz p. Szczepan Perfikowski. W akcję przy naszym stoisku włączył się także zawsze gotowy do pomocy Dominik Foks – uczeń klasy 3 BT.

Imprezę po zmroku zakończył świecący korowód uczestników, zwłaszcza dzieci, wyposażonych w elementy odblaskowe. Na kolejnych tego typu imprezach „Samochodówka” także będzie obecna.