„SAMOCHODÓWKA” NA X SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI W KONKURSIE!!!

         W dniach 8 – 10 września 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie uczestniczyła w X Sejmiku Szkół Karpackich. Organizatorem dziesiątego już Sejmiku był Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

         Zgodnie z tradycją każdego Sejmiku pierwszego dnia rozstrzygnięto konkursy, w których bierze udział młodzież Szkół Karpackich z całego kraju. Dwaj nasi uczniowie nie mieli sobie równych w kategorii plastycznej szkół ponadgimnazjalnych zajmując dwa pierwsze miejsca!!! Nasi zwycięzcy to:

1.     Krzysztof Gospodarek – I miejsce (klasa 4 CT)

2.     Patryk Grodzki - II miejsce (klasa 4 BT)

Do konkursu przygotowała uczniów p. Alicja Jasińska.

Wychowawczynią obydwu laureatów jest p. Katarzyna Urban.

Gratulujemy wielkiego sukcesu i zdobytych nagród!!!

Tegoroczny Sejmik połączony był z XVI Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Drugiego dnia młodzież szkolna i organizacje uczestniczące w wydarzeniach przemaszerowała ze sztandarami od Pomnika Katyńskiego ulicami Białegostoku do kościoła p.w. Ducha Świętego na uroczystą mszę św. oraz złożyła wieńce pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka.

         Organizator zadbał o wypełnienie uczestnikom czasu poza uroczystościami. Aby ukazać wielokulturowość Podlasia, delegacje uczestniczyły w zwiedzaniu synagogi w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz cerkiew w Supraślu i meczet w Kruszynianach.

         Dla uczniów udział w Sejmikach to za każdym razem nowe doświadczenie, żywa lekcja historii oraz poznanie kultury regionu. Szkolny poczet sztandarowy „samochodówki” w czasie X Sejmiku Szkół Karpackich w Białymstoku tworzyli:

1.     Michał Domian kl. 2 ST

2.     Krystian Mróz kl. 3 CT

3.     Arkadiusz Nauka kl. 3CT

Obecny był także zwycięzca konkursu - Krzysztof Gospodarek (kl. 4 CT) -

który osobiście odebrał nagrodę.

Młodzieżą opiekował się p. Szczepan Perfikowski oraz p. Tadeusz Pilecki.