24 czerwca 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016, a także uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Liczne grono uczniów wyróżniło się w tym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją na zajęciach, osiągnięciami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

1. Katarzyna Żuk kl. 1 ST  ze średnią 5,00 - wychowawca pani Alicja Jasińska

2. Michał Pladzyk kl. 2 BT ze średnią 4,87 - wychowawca pani Daniela Izdebska

3. Jakub Jankowski kl. 1 CT ze średnią 4,79 - wychowawca pan Ryszard Kudyba

Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasową frekwencję.

Najwyższą frekwencję w szkole uzyskały:

1 miejsce kl. 1 ST - wychowawca pani Alicja Jasińska

2 miejsce kl. 3 CT - wychowawca pani Katarzyna Urban

3 miejsce kl. 3 BT - wychowawca pani Katarzyna Urban

Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wysoką frekwencją wyróżniły się:

1 miejsce klasa 3 ZA - wychowawca pan Janusz Kozłowski

2 miejsce kl. 2 ZA - wychowawca pan Sławomir Oryńczak

Oprócz tradycyjnych nagród książkowych za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska pan dyrektor Arkadiusz Gnoza wręczył również nagrodę Dominikowi Foksowi z kl. 2 BT za zajęcie trzeciego miejsca w Diecezjalnym Konkursie Literackim pt. "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". Konkurs zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Pracę wykonano pod kierunkiem pani Elżbiety Lechickiej.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.

Zobacz więcej ...