24 maja 2016 r. w Parku Naukowo-Technmologicznym w Olsztynie odbyła się uroczystość „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Pracodawcy z różnych branż, którzy zatrudniają praktykantów, zostali uhonorowani wyróżnieniem Prezydenta Olsztyna. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie olsztyńskich szkół zawodowych. Uczniowie „samochodówki” mieli przydzieloną dodatkowo bardzo wyróżniającą ich funkcję – witali i przyjmowali przybywających na uroczystość gości. Podczas Gali każda ze szkół zawodowych przedstawiła kilkuminutową prezentację, która w sposób szczególny miała podkreślić współpracę z różnymi przedsiębiorstwami i pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Samochodowych nominował do wyróżnienia w branży mechanicznej firmę Auto-Idea Sp. z o. o. oddział w Olsztynie, autoryzowanego Dealera i serwis Mercedes-Benz, Mazda. Samochody osobowe i pojazdy użytkowe. Statuetkę w imieniu firmy z rąk Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna – p. Jarosława Słomy, odebrał p. Tadeusz Zawadzki, dyrektor serwisu Auto-Idea.

Statuetki poszczególnym pracodawcom przyznawała Kapituła w składzie:

-         pan Dariusz Neścior z Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie;

-         pan Jan Chojecki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,

-         pan Mieczysław Królicki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie,

-         pan Wojciech Samulowski, dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie,

-         prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uroczystość zaszczycili dodatkowo swoją obecnością:

-         Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna p. Halina Ciunel,

-         Dyrektor Wydziału Edukacji p. Mariusz Badura

Statuetki pracodawcom oraz przedstawicielom firm z poszczególnych branż wręczał Pierwszy Zastępca Prezydenta Olsztyna, pan Jarosław Słoma. Nad prawidłowym przebiegiem prezentacji „samochodówki” czuwali:

-         pan Arkadiusz Gnoza, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie

oraz nauczyciele:

-         pani Iwona Kamińska,

-         pan Szczepan Perfikowski