W dniu 11.11.2014 r. na terenie Olsztyna odbyły się uroczystości związane z 96-tą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Udział w tym ważnym patriotycznym święcie wzieły kompanie honorowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, harcerzy, orkiestra wojskowa, poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Olsztyna. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło sztandaru Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Nasz poczet sztandarowy utworzyli:

  1. Krystian Mróz 1CT
  2. Kamil Murach 3AT
  3. Adam Chądzyński 3CT

Opiekunem pocztu sztandarowego był p. Szczepan Perfikowski.

      Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej św. Jakuba na Starym Mieście. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz kolumny ulicami Olsztyna na Plac Solidarności, gdzie pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna. Odczytany został także Apel Pamięci, była salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem. Uroczystość została uświetniona defiladą kompanii honorowych oraz pokazem sprzętu wojskowego, policyjnego, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Była też jak co roku wojskowa grochówka.

        Obchody zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczeniem odznaczeń państwowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.